Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Mini-SFO

Mini-SFO (Mini-skolefritidsordning) er et heldagstilbud til de børn, der skal starte i skole. Børnene går i Mini-SFO fra april måned og frem til og med skolestart i august, det år de starter i skole.
Der er Mini-SFO på alle skoler.

Fra april måned og frem til skolestart i august har børnene deres hverdag i SFO'en på den skole, de skal gå på efter sommerferien. De går i ’Mini-SFO’.

I Mini-SFO lærer børnene skolens område og personale at kende, og på den måde bliver overgangen fra børnehave til skole nemmere.

Det er forskelligt, hvordan den enkelte Mini-SFO er skruet sammen. Børnehaven og skolen vil give dig mere information, når tiden nærmer sig.

I Mini-SFO i Rebild Kommune arbejdes der videre med læreplanstemaerne fra dagtilbud. De danner fundament for arbejdet med børnenes læring og trivsel i Mini-SFO.

Automatisk indskrivning og ophør

Børn, der er indskrevet i børnehave, bliver automatisk overflyttet til Mini-SFO for perioden 1. april til 31. juli, det år de skal starte i skole.

Dit barn vil få en plads i Mini-SFO på den skole, som ligger i det skoledistrikt, hvor barnet går i børnehave. 

Børnene indskrives herefter i almindelig skolefritidsordning (SFO) fuldtid pr. 1. august.
Tilbuddet om SFO ophører, når barnet går ud af 3. klasse og udmelding sker automatisk. 

Du skal derfor kun gøre noget i forbindelse med Mini-SFO og SFO, hvis:

  • Barnet skal gå i skole i et andet skoledistrikt end det, som børnehaven tilhører eller
  • Barnet ikke skal benytte SFO fuldtid pr. 1. august

I så fald skal du kontakte pladsanvisningen:

Pladsanvisningen

Hvis dit barn skal starte senere i skole/skoleudsættes, skal du ikke gøre noget. Børnehaven sørger for at give besked til Pladsanvisningen. 

 

Monsido - statistik

Cookieinformation