Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Rebild sætter fri - Velfærdsaftale på dagtilbudsområdet

Rebild er én ud af to kommuner i landet, som er udvalgt af regeringen til at være sat fri på dagtilbudsområdet i tre år. Velfærdsaftalen træder i kraft i Rebild Kommune d. 1. juni 2021.

Velfærdsaftalen betyder, at dagtilbuddene i de kommende tre år vil være fritaget for en omfattende række nationale og kommunale regler og retningslinjer. I stedet bliver det i højere grad op til de enkelte tilbud - sammen med forældre og børn - at udvikle netop det dagtilbud, som man sammen drømmer om lokalt.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterede velfærdsaftalen som en 'vild idé'. I Rebild er vi stolte af den tillid, som vi har fået fra regeringen til at udleve statsministeriets ambitioner for velfærdsaftalerne. Samtidig har vi stor tillid og tiltro til, at friere rammer til vores dygtige medarbejdere og engagerede forældre vil skabe øget kvalitet i vores dagtilbud. 

Vi er glade for at være være udpeget som velfærdskommune og ser frem til et rigtigt spændende arbejde omkring udvikling af kvalitet i vores dagtilbud.

Borgmester Leon Sebbelin glæder sig til at forfølge statsministerens tanker om 'den vilde idé':

"Vi starter nu en proces i Rebild Kommune, hvor medarbejdere, forældre og ledere får lov at tænke vilde idéer til fremtidens dagtilbud. På denne måde ønsker vi at frisætte energi og innovationskraft til at tænke helt nyt." 

Det brede perspektiv

Med velfærdsaftalen er vi sat fri fra regler i dagtilbudsloven. I Rebild ønsker vi at udnytte den enestående mulighed til at gentænke vores kommunale praksis i og omkring dagtilbud. Det gør vi ved at have et bredt perspektiv på frisættelse af dagtilbuddene. Det betyder, at der også kigges på samarbejdet med sundhedsplejerskerne, familieafdelingen, PPR og skolerne. De er alle vigtige samarbejdspartnere omkring børnene før, under og efter deres tid i dagtilbud. I Rebild arbejder vi på at frisætte alle disse faggruppers indsats i dagtilbuddene så vidt muligt. Vi forventer, at det kan understøtte det brede børneperspektiv, og at barnet i endnu højere grad kan 

Mål og retning

Politikkerne sætter mål og retning for dagtilbuddene, men hvordan man vil nå målene er op til de lokale dagtilbud. I Rebild har politikerne valgt at tage udgangspunkt i de eksisterende politikker og strategier for området af hensyn til den involverende proces, der ligger bag dem. Disse politikker og strategier er kondenseret til 5 grundlæggende målsætninger for dagtilbuddene under velfærdsaftalen.

Vi tænker frit

Den lokale proces
Tillid og frihed til de dygtige medarbejdere og engagerede forældre er nøgleordene i arbejdet med velfærdsaftalen i Rebild. Friheden er dagtilbuddenes - og der skal gives plads til fagligheden og den sunde fornuft. Det er lokalt, at der skal eksperimenteres, tænkes frit og prøves nyt gennem involvering af både børn, forældre og medarbejdere. I Rebild er vi nysgerrige på potentialer og udfordringer i frisættende ledelse, og det at arbejde frisættende. Herunder hvilke muligheder det rummer og betyder for udviklingen af kvalitet i dagtilbuddene.

Borgmester Leon Sebbelin understreger:

 "Tillid er et nøgleord i velfærdsaftalen: Tillid til medarbejdernes faglighed og dedikation, tillid til ledernes kompetencer og ansvarlighed og tillid til forældrenes engagement og overblik. Det er en forudsætning for at indfri ambitionerne. Og tilliden skal komme både fra regeringen, fra byrådet og fra forvaltningen."

"velfærdsaftale_pige"

Cookieinformation