Støtte, hjælp og rådgivning

dreng - foto: www.colourbox.dk
Nogle børn har det svært. Måske er kroppen fuld af spilopper eller bogstaverne hopper, måske har ørerne svært ved at høre, eller tungen slår knuder. Måske er det svært at indgå i samværet med andre børn og voksne og skabe gode relationer. Måske er I bekymrede for jeres barn, eller I kan se, at han eller hun ikke trives? Afdelingerne 'Inklusion' og 'Åben Rådgivning' kan hjælpe.

Anonym familierådgivning

Telefon: 99 88 88 79

Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.30-9.30.

Mail: anonym@rebild.dk

_______________

PPR

Telefon: 99 88 77 89

Mail: ppr@rebild.dk

I de to afdelinger har vi et korps af blandt andet sundhedsplejersker, psykologer, fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, tale-/hørepædagoger, læsevejledere og socialfagligt personale, som står klar til at hjælpe og støtte jer og jeres barn.

Snak med institutionen

Går jeres barn i dagpleje, skole, børnehave eller en anden af vores institutioner, er det altid en god ide at starte her. Tag fat i en leder, lærer, pædagog eller en anden fagperson og få en snak om de udfordringer og vanskeligheder, I ser, jeres barn står i. I de fleste tilfælde kan I i fællesskab finde en løsning. Ellers tager institutionen kontakt til os og trækker på de kompetencer, vi har. I så fald sker det altid med jeres viden. Vi fungerer altså som sparrings- og samarbejdspartnere for institutioner og skoler; vi hjælper dem, med at hjælpe jer og jeres barn.

'Inklusion' kan hjælpe

'Inklusion' er den afdeling, som institutionen vil tage fat i, hvis de ikke umiddelbart kan hjælpe jer og jeres barn. 'Inklusion' kan hjælpe, hvis det drejer sig om vanskeligheder med at læse, motoriske problemer, mobning, hvis barnet har en diagnose eller andet. 

Hvis I af den ene eller anden årsag ikke ønsker at kontakte skolen om jeres problemer, er I velkomne til at kontakte os direkte.

Kontaktinformationerne til 'Inklusion' findes i bjælken til højre her på siden. 

Åben anonym rådgivning

Et andet godt sted at starte er vores 'Anonym Rådgivning for Familier, Børn og Unge'. Der sidder selvsamme fagpersoner klar til at rådgive på mail eller over telefonen - om alt der har med familie og børn at gøre. Måske føler I jer usikre omkring opdragelsen, I kan være i tvivl om, hvorvidt jeres barn trives, eller måske skændes I meget i familien. Der kan være mange årsager til, at I henvender jer til os. Hvis der er behov for det, kan man også få en række samtaler. 

Åbningstider og kontaktinformationerne til 'Anonym Rådgivning for Familier, Børn og Unge' findes i bjælken til højre her på siden. 

Behov for støtte

Hvis det viser sig, at jeres barns vanskeligheder ikke umiddelbart kan løses, kan vi for eksempel lave en såkaldt individuel udredning eller andre dybdegående undersøgelser. På baggrund af det, sætter vi så de nødvendige tiltag i værk og yder den støtte, jeres barn har behov for.

Det sker ligeledes altid i tæt samarbejde med forældrene.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at tage kontakt til centret.

Selvbetjening:

Ergo- og fysioterapi til børn

Hvis du vil henvise et barn til ergoterapi eller fysioterapi, så skal du udfylde en henvisning og sende den vedhæftet en mail til pobb@rebild.dk eller sende den med posten til:

Børn og Bevægelse i Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Overvægtsklinik for børn og unge

Udfyld og mail ansøgningen til: overvaegtsklinikken@rebild.dk - du skal kende barnets vægt og højde samt datoen for målingen for at udfylde skemaet.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu