Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Fritidsrådet

Fritidsrådet er fritidsforeningernes og aftenskolernes fælles råd og deres mulighed for indflydelse på folkeoplysningsområdet. Rådet fordeler udviklingspuljen.

Fritidsrådet er bindeled mellem foreninger og kommune, og arbejder for tværfaglighed og udvikling på fritidsområdet. Rådet er sparringspartner for Center Sundhed, Kultur og Fritid og Byrådet, og har høringsret i emner på folkeoplysningsområdet. Fritidsrådet fordeler også en udviklingspuljen på 50.000 kr.

Vidste du...

  • At Rebild Kommune har cirka 130 registrerede foreninger på fritids- /idrætsområdet, hertil kommer ikke-registrerede foreninger. Ud af de cirka 130 registrerede foreninger har cirka 90 foreninger søgt tilskud fra Center Kultur og Fritid. Disse 100 foreninger har alene cirka 14.000 medlemmer.
  • At voksne danskere i gennemsnit bruger 5.560 kroner om året på sport og motion. Og at børn bruger endnu mere. Med et indbyggertal I Rebild Kommune på ca. 30.000 indbyggere og et gennemsnitsforbrug på cirka 5.560 kr. pr. borger skaber det en årlig omsætning på cirka 160 mio. kr. om året.

Monsido - statistik

Cookieinformation