Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Skovrejsning og skovrydning

Hvis du ønsker at etablere eller fælde skov på over 0,5 ha, skal du forinden ansøge kommunen om det.

Skovrejsning

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 hektar, skal du på forhånd indsende to forskellige ansøgninger til kommunen. Skovrejsning skal nemlig både behandles efter Miljøvurderingsloven og efter Lov om drift af landbrugsjorder.

Du skal ansøge om skovrejsningen efter miljøvurderingsreglerne (miljøvurdering af konkrete projekter - VVM)

Ud fra ansøgningsmaterialet skal kommunen vurdere om den ansøgte skovrejsning kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Du skal ansøge om skovrejsningen efter lov om drift af landbrugsjorder.

Ud fra ansøgningen skal kommune vurdere om skovrejsningen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om etablering af skov.

I kommuneplanen kan du se, om det areal, hvor du ønsker at etablere skov på, ligger i et område, hvor skovrejsning er ønsket, uønsket eller neutralt.

Se kommuneplanen her

Skovrydning

Hvis du ønsker at rydde skov over 0,5 hektar med henblik på anden arealanvendelse, skal du ligeledes ansøge om rydning efter miljøvurderingsreglerne (miljøvurdering af konkrete projekter - VVM)

Ud fra ansøgningsmaterialet skal kommunen vurdere om den ansøgte skovrydning kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Du skal ikke anmelde eller ansøge om genplantning efter hugst af eksisterende skovarealer.
 

Monsido - statistik

Cookieinformation