Regulering af måger i Støvring midtby

Måge i byen. Foto: Colourbox
Rebild Kommune vil i samarbejde med Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund forsøge at bremse stigende problemer med generende måger i Støvring midtby.

Helt konkret vil det ske ved at bortskyde måger, før de etablerer reder, og ved at skræmme andre måger fra at slå sig ned.

Reguleringen sker i området ved Bavnebakken, Grangårdsvej og Hobrovej.

Borgere vil derfor kunne opleve reguleringsjægere i området fra ca. midt marts til midt maj 2020, på forskellige tider af døgnet.

Der er indhentet alle relevante tilladelser hos grundejere, Politi og Naturstyrelsen.

Det er vigtigt, at borgere, der tidligere har gjort en aktiv indsats imod generende måger og mågereder, fortsat bruger forskellige skræmme-tiltag for at holde mågerne væk.

Aalborg Kommune har samlet en række gode råd, som du finder her.

Rebild Kommune har i 2020 påtaget sig at være koordinator i en fælles indsats mod måger i ovennævnte område. Det gøres blandt andet, fordi der er i området er en blanding af parcelhuse, etageejendomme med både ejer- og lejeboliger, skole, hal, butikker og butikscentre, og det vanskeliggør koordinering.

Når ynglesæsonen 2020 er overstået, vil Rebild Kommune evaluere om, og i givet fald i hvilken form, reguleringen skal fortsætte.

Er der spørgsmål til reguleringen, kan henvendelse ske til Center Natur og Miljø på 99889988 eller cnm@rebild.dk

Menu