Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Vandplansprojekter

Vi er forpligtiget til at gennemføre indsatserne i Vandplanerne (2009-2015) og Vandområdeplanerne (2015-2021). Disse fremgår af indsatsbekendtgørelsen for vandområder, udgivet af Miljøstyrelsen. Indsatserne kan yderligere ses på miljøstyrelsens kortside.

Der er etableret en tilskudsordning til vandløbsrestaureringsprojekter, for at understøtte arbejdet med gennemførslen af indsatserne i kommunerne. Ordningen finansieres af den Europæiske Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

""

Link til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Til dato har Rebild Kommune gennemført følgende indsatser fra Vandplanerne:

Derudover er der følgende indsatser, som endnu ikke er opstartet, eller som er ved at blive forundersøgt:

 • Åbning af rørlagte strækninger og restaurering i Tolvad Bæk (Fyrkilde-Tolvad Bæk, Tolvad Bæk)
 • Udlægning af groft materiale i Smorup Bæk – Vandområdeplansprojekt
 • Udskiftning af bundmateriale i Lerkenfeld Å – Vandområdeplansprojekt
 • Genslyngning, udlægning af groft materiale og etablering af træer i Guldbækken NS Hæsum
 • Skårup Bæk - Genslyngningsprojekt
 • Sikring af fuld kontinuitet i Skørbæk et tilløb til Hasseris Å 
 • Undersøgelse af 5 spærringer og 1 rørlægning i Aarestrup Bæk 
 • Sikring af fuld kontinuitet i Skibsted Å ved Terndrup Møllesø
 • Sikring af fuld kontinuitet og restaurering af flere strækninger i Simested Å
 • Genslyngning og udlægning af groft materiale i Nørager Bæk fra Durup
 • Udlægning af groft materiale i Skibsted Å NS Krastrup
 • Udlægning af groft materiale og etablering af træer i Tøttrup Bæk og Rebstrup Møllebæk
 • Ottrup mosegrøft - åbning af rørlægning 

Der er yderligere en række indsatser i flere vandløb, der grænser til nabokommunerne, som udføres af disse.

Yderligere information om vandløbsrestaureringsprojekterne og tilskudsordningerne kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Vandprojekter

Monsido - statistik

Cookieinformation