Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

2 meter dyrkningsfrie bræmmer

Dyrkning, jordbehandling, plantning og terrænændring med mere, må ikke foretages i en bræmme på 2 meter langs åbne, naturlige vandløb og søer.

Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der har fastsatte miljømål i vandområdeplanen.

2 meter bræmmen skal beskytte bredden mod udskridning og mindske erosion, så vandløbets evne til at aflede vand sikres. En stabil bred hjælper også til at sikre gode fysiske forhold for fisk og smådyr. Bræmmerne er med til at begrænse sandtilførslen og dermed sandvandring i vandløbet. 

Derudover er 2 meter bræmmen med til at mindske udvaskningen af næringsstoffer og sprøjtemidler til vandmiljøet.
Yderligere forklaring af bræmmernes historie, samt regler og anvendelse kan læses i styrelsens vejledning fra 2002. Vær dog opmærksom på at kriterier for 2 meter bræmmer er ændret siden vejledningen blev udgivet.

Hvordan måles bræmmen

Bræmmen måles fra vandløbsbrinkens øverste kant. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet og det flade terræn, som normalt kan dyrkes.

Sådan beregnes 2 meter bræmmen:

Sådan beregnes 2 meter bræmmen

Rebild Kommune skal håndhæve overtrædelser af bestemmelserne om 2 meter bræmmer.
Overtrædelse af bræmmekravet medfører, at bræmmen skal genetableres. 
I grove eller gentagne tilfælde kan der blive tale om politianmeldelse.

Her er bræmmen overholdt:

Her er bræmmen overholdt

Her er hele bræmmen opdyrket:

Her er hele bræmmen opdyrket

Kort over vandløb som er omfattet af kravet om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer. Lovligt rørlagte vandløbstrækninger samt områder udlagt som byzone er undtaget.

Kort over vandløb med 2 meter bræmmer

Monsido - statistik

Cookieinformation