Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Vandstandsmålere

Der er opstillet vandstandsmålere i Haslevgård Å, Simested Å, Binderup Å og Lindenborg Å.

Her kan du som lodsejer følge vandstanden i vandløbene, og se hvor meget regn der er faldet ved nærmeste DMI målestation. Data opdateres flere gange dagligt.

Haslevgård Å

I Haslevgård Å er vandstandsmåleren placeret ved Smidie Bro. Vandstandsmåleren registrerer udviklingen i vandstand og temperatur. 

Vandstand i Haslevgård Å

Vandtemperatur i Haslevgård Å

Simested Å og Binderup Å

Vandstanden måles også løbende i Simested Å og Binderup Å. I Simested Å er vands-tandsmåleren placeret ca. 500 m nedenfor tilløbet af Hannerup Bæk. I Binderup Å er den placeret tæt ved Busted Gård. 

Du vælger det vandløb, som du vil se, i øverste venstre hjørne.

Vandstand i Simested Å og Binderup Å

Lindenborg Å

I Lindenborg Å er vandstandsmåleren placeret ved sammenløbet af Lindenborg Å og Skib-sted-Lyngby Å. Da måleren er indkøbt af Aalborg Kommune, viser den også vandstanden i andre af Aalborg Kommunes vandløb. 

Du vælger det vandløb som du vil se i øverste venstre hjørne.

Vandstand i Lindenborg Å

Monsido - statistik

Cookieinformation