Vandstandsmålere

Foto: Center Natur og Miljø, Vandløbsgruppen
Der er opstillet vandstandsmålere i Haslevgård Å, Lindenborg Å, Simested Å og Binderup Å. Her kan du som lodsejer følge vandstanden i vandløbene. Data opdateres flere gange dagligt.

I Haslevgård Å er vandstandsmåleren placeret ved Smidie Bro. Vandstandsmåleren registrerer udviklingen i vandstand og temperatur samt hvor meget regn der er faldet og hvad prognosen for de næste dage er. 

Vandstand i Haslevgård Å

Vandtemperatur i Haslevgård Å 

Målerens placering 

Vandstanden måles også løbende i Simested Å og Binderup Å. I Simested Å er vandstandsmåleren placeret ca. 500 m nedenfor tilløbet af Hannerup Bæk. I Binderup Å er den placeret tæt ved Busted Gård. 

Du vælger det vandløb, som du vil se, i øverste venstre hjørne.

Vandstand i Simested Å og Binderup Å 

Målerens placering i Simested Å

Du vælger det vandløb, som du vil se, i øverste venstre hjørne.

Du vælger det vandløb som du vil se i øverste venstre hjørne. Koten er sat ud fra skalapælen, så måleren 

I Lindenborg Å er vandstandsmåleren placeret ved sammenløbet af Lindenborg Å og Skibsted-Lyngby Å. Da måleren er indkøbt af Aalborg Kommune, viser den også vandstanden i Gerå (sort linje). Du vælger det vandløb som du vil se i øverste venstre hjørne. Koten er sat ud fra skalapælen, så måleren passer til aflæsningen på pælen.

Vandstand i Lindenborg Å 

Målerens placering 

 


Menu