Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Vådområdeprojekter

I følge vandplanerne skal der etableres en række kvælstoffjernende vådområder. Formålet er, at der skal fjernes kvælstof fra vandet, der løber i fjorde og have. Mange vådområder forbedrer også naturkvaliteten i vandløb og på de vandløbsnære arealer.

Et vådområde bliver til i to faser

Forundersøgelse: (fase 1)
Arealet undersøges for, om det er teknisk muligt at lave et vådområde. Derefter laves en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor de enkelte lodsejere bliver spurgt, om de ønsker at være med, og om de ønsker at sælge deres jord, eller om de ønsker et fastholdelsestilskud. Endelig bliver de spurgt om de ønsker erstatningsjord.

Realisering: (fase 2)
De projekter som forundersøgelserne har vist, at det er muligt at gennemføre, skal gennem-føres.
Projekterne finansieres af EU’s landdistrikt pulje og Den Danske Stat i forholdet 75% og 25%. 

""

Eu-kommissionen: 

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne

I Rebild Kommune er status for Kvælstof vådområder som følger:

Syv vådområder er gennemført:

Tre vådområder, hvor forundersøgelsen er under gennemførelse (Fase 1):

To vådområder, hvor der er givet tilsagn til at gennemføre projektet (Fase 2):

To vådområdeprojekter er opgivet

  • Bradstrup Sø. (Der kunne ikke opnås enighed om jordkøb)
  • Thustrup Mølle vådområde. (Manglende interesse blandt lodsejere for at gennemføre et vådområde)

Udover Rebild Kommunes vådområder har staten tre vådområder.

  • Hjeds Sø. (Stadig i gang)
  • Binderup Å og afløb fra Byrsted m.fl. (er gennemført)
  • Simested Å fra Hannerup til Abildvad

I Rebild Kommune er der ingen projekter til fjernelse af fosfor, ligesom der ikke er lavbundsprojekter. Lavbundsprojekter fjerner CO2 og kvælstof. Kvælstof fjernes som regel i mindre mængder.

Monsido - statistik

Cookieinformation