Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Vandløbsregulativer

Vi skal lave regulativer for alle offentlige vandløb. Et regulativ kan gælde for et enkelt vandløb eller for flere offentlige vandløb, og er retsgyldige dokumenter.

Regulativerne er en uddybning af vandløbslovens almindelige bestemmelser for de enkelte vandløb, og der er krav til hvad regulativer skal indeholde af forskellige bestemmelser. 

Et regulativ kan betragtes som en kontrakt mellem bredejere og kommunen, som beskriver de to parters pligter og rettigheder ved vandløbet. Der findes blandt andet altid bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbets form eller evne til at føre vand. 

Vi laver ikke regulativer for private vandløb. Her gælder vandløbslovens almindelige bestemmelser. Der kan eventuelt fastsættes vedligeholdelsesbestemmelser.

Nedenfor kan du finde regulativerne for de offentlige vandløb i Rebild Kommune. Regulativerne er opdelt efter de større vandløbssystemers oplandsområder i Rebild kommune, som kan ses på dette kort:

Her vises vandløbssystemerne i Rebild Kommune

I vandløbsregulativerne bruges ofte en række fagudtryk, som der er forklaret nærmere i ordbogen nedenfor:

Monsido - statistik

Cookieinformation