Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Lokalråd

Det overordnede formål med lokalrådene er at styrke nærdemokratiet i kommunen. Lokalrådene kan gennem deres virke være med til at øge kommunens tilgængelighed og åbenhed. Og endelig kan der fra tid til anden være behov for nogle formaliserede, lokale råd, som kan tale på byens vegne.

Lokalrådene fungerer som lokale, samlende råd, der koordinerer og erfaringsudveksler, så man som by, forening og enkeltperson kan få en ny og bedre platform for borgerdrevne aktiviteter.

Det er et fælles politisk ønske i Rebild Kommune, at kommunens forvaltning går i dialog med borgerne om de beslutninger, der træffes for de respektive byer. Målet er at sikre en reel inddragelse af borgerne, når der er sager, der vedrører den enkelte by. Det kunne for eksempel være i forbindelse med lokalplaner, varmeplanlægning, kloakrenovering, vejprojekter, kulturaktiviteter, undervisningstilbud osv.

Lokalrådenes drift

Lokalrådene modtager hvert år et grundbeløb fra Rebild Kommune på 65.000 kr., hvoraf højest 10.000 kr. anvendes til løbende udgifter som kontorhold, annoncer og borgermøder. Mindst 55.000 kr. skal anvendes til lokale projekter. Lokale grupper kan ansøge lokalrådet om støtte til projekter. Det er lokalrådets afgørelse, hvilke projekter som skal nyde fremme.

Lokalrådene kan ikke bruge ressourcer til at løse kommunale opgaver, for eksempel bosætningsanalyser og udviklingsplaner, som er en del af kommuneplanen, eller etablere faciliteter i kommunens bygninger.

Rebild Kommune holder hvert år dialogmøde mellem byrådet og lokalrådene.

Lokalrådene Rebild Kommune

Inspirationsmateriale

Monsido - statistik

Cookieinformation