Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Ældreråd

Ældrerådets vigtigste opgave er at varetage de ældre borgeres interesser. Ældrerådet i Rebild Kommune holder møde hver måned og drøfter forhold, der er politisk aktuelle, samt berører hverdagen for kommunens ældre.

Formål

Ældrerådet har ingen beslutningskompetence, men rådgiver kommunalpolitikerne om fordelingen af ressourcer indenfor ældreområdet. Det kan dreje sig om alt vedrørende politikker, rapporter, standarder, trafik- og boligforhold samt aktiviteter. Ældrerådets vigtigste opgave er at varetage de ældre borgeres interesser. 

Er du nysgerrig på hvad Ældrerådet kan gøre for dig eller dine pårørende? Så læs meget mere i folderen om Ældrerådet som du finder nederst på siden sammen med årsberetningen, der udarbejde på baggrund af det forgangne års arbejde i Ældrerådet.

 

Mødekalender

Mødekalender 2024

  • 30. januar
  • 19. februar
  • 25. marts
  • 22. april
  • 30. maj
  • 24. juni
  • 26. august
  • 30. september
  • 29. oktober
  • 25. november

Kontakt

Alle ældre med alderen 60+ og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og forslag af betydning for ældres omsorg og pleje. Henvendelse kan ske direkte til Ældrerådets medlemmer eller til Center Pleje og Omsorg. Ældrerådet behandler ikke sager om enkeltpersoner.

Du kan kontakte dit ældrerådsmedlem via oplysningerne i drop down menuen herunder.

 

Monsido - statistik

Cookieinformation