Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Fælleselevråd Rebild

Fælleselevråd Rebild er elevernes talerør i kommunen. Formålet med fælleselevrådet er at sikre, at elevernes stemme bliver hørt i relevante skole- og uddannelsespolitiske sager, således at eleverne har medindflydelse og kan være med til at kvalificere det politiske arbejde med at skabe det gode børne- og ungeliv i Rebild Kommune.

Fælleselevrådet består af to repræsentanter og en suppleant fra hver af kommunens folkeskoler, som vælges blandt skolernes elevråd for 6.-10. klasse. En del af at være med i fælleselevrådet handler derfor også om at skabe et fællesskab mellem elever på tværs af skolerne, der kan understøtte hinanden i det lokale elevrådsarbejde. De siddende medlemmer har til opgave at repræsentere alle elevråd og folkeskoler i Rebild Kommune. Se fælleselevrådets vedtægter nederst.

Fælleselevrådet mødes ca. 5-6 møder årligt. Eleverne er selv er med til at sætte punkter på dagsorden, skrive referat m.v. Derudover deltager repræsentanter fra fælleselevrådet ad hoc i workshops, ungepanel eller lignende, hvor de kan sætte deres stemmer i spil vedrørende skole- og uddannelsespolitiske sager, eller hvor det har betydning for børne- og ungelivet i kommunen. Fælleselevrådet har tilmed en fast plads i Uddannelsesrådet i Rebild.

Rebild Kommune er i partnerskab med Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune, som på forskellig vis understøtter arbejdet med og i fælleselevrådet bl.a. gennem ung-til-ung, og er en ekstra indsats for elevdemokratiet med formålet at skabe aktive, engagerede elever og samfundsborgere.
 

Medlemmer
Fælleselevrådet konstitueres hvert år inden 1. oktober, når de lokale elevråd er etableret på skolerne. I skoleåret 2022-2023 sidder følgende elever på posterne:

  • Formand: Hjalte Høyer, Sortebakkeskolen
  • Næstformand: Anna Ella Agerkvist Aubertin, Skørping Skole

Monsido - statistik

Cookieinformation