Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Billede af en lup som holder den over ordet job

Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR)

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd er et rådgivende dialogforum, hvor opgaverne blandt andet er en rådgivende/koordinerende funktion i forhold til Jobcentret og Arbejdsmarkedsudvalget.

Rådets fokus er rettet imod udvikling af gode ideer og samarbejde om fælles løsninger til gavn for ledige og virksomheder. 

Medlemmerne af rådet repræsenterer forskellige organisationer.

Medlemmer

Allan Busk, byrådsmedlem
Kim Jacobsen, FOA
Kirsten Estrup Madsen, HK
Karen Eriksen, Erhvervsudviklingsrådet
Jesper F. Clausen, Dansk Metal
Morten Kamstrup Mikkelsen, Dansk Lærerforening
Kurt Alling Nielsen, Danske Handicaporganisationer
Vakant, Praktiserende lægers organisation
Hans Rønnau, frivillig fra flygtninge- og integrationsområdet
Peter Thomsen, AMU Nordjylland
Marianne Reenberg, Mekoprint

Dagsordener og referater

Cookieinformation