Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Formål

Rådet kan tage alle emner op som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer.

Kontakt

Center Familie og Handicap, telefon: 99 88 99 88

Monsido - statistik

Cookieinformation