Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Billede af unge mennesker

Uddannelsesråd Rebild

Uddannelsesrådet i Rebild Kommune har til formål at øge fokus på ungdomsuddannelsesmulighederne i Rebild og omegnskommuner med henblik på at fastholde og udvikle antallet af unge i uddannelse fra Rebild Kommune.

Endvidere er formålet at øge samarbejdet, koordineringen og den gensidige udvikling kommunen og uddannelsesinstitutionerne imellem i forhold til at støtte op om unge i uddannelse.

Uddannelsesråd Rebild består af repræsentanter fra Rebild Kommune samt ungdomsuddannelsesinstitutioner i Rebild Kommune og omegnskommuner.

Uddannelsesråd Rebilds opgaver

Rådets opgaver er at:

  • Medvirke til implementering af Rebild Kommunes politikker og strategier
  • Øge kendskabet til kommunens og uddannelsesinstitutionernes aktiviteter, ressourcer og strategier
  • Sikre et samspil med UU-Rebild (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
  • Sikre samspil med 10. klassecenteret samt folkeskolens 9. klasser
  • Være dialogpart i alle aktuelle spørgsmål omkring ungdomsuddannelser
  • Samspil og koordination i forhold til Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune
  • Gennemføre fælles arrangementer, f.eks. konferencer og fokusmøder
  • Støtte hinanden gensidigt til udvikling af nye tiltag
  • Fokus på uddannelsesinstitutionernes studiemiljø

Medlemmer

Rebild Kommune
Byrådsmedlem, Thøger Elmelund Kristensen, formand
Byrådsmedlem, Thomas Simoni Thomsen
Centerchef for Arbejdsmarked, Ann Frederiksen
Centerchef for Børn og Unge, Lene Hvilsom Larsen
Leder af Ungeenheden, vakant

Fælleselevrådet (repræsentanter fra 6.-10. klasse fra alle kommunens folkeskoler)
Elevrepræsentant, Sarah Balle Aaen

10. klassecenteret
Skoleleder, Henrik Weinkouff

Ungdomsskolen
Ungdomsskoleleder, Jens Skov Jørgensen
Elevrepræsentant, Simon Thulstrup Jensen

Støvring Gymnasium
Rektor, Jens Nielsen
Elevrepræsentant, Marie Louise Bager

FGU (Forberedende Grunduddannelse)
Pædagogisk leder, Peter Pilgaard
Elevrepræsentant, vakant

HEG (Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser)
Uddannelseschef, Anne Marie Johansen

Dagsordener og referater

Cookieinformation