Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd består af repræsentanter fra kommunens grønne foreninger og myndigheder.

Det Grønne Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunen om natur, miljø - og klimaspørgsmål. I rådet skal idéer til natur, miljø- og klimatiltag kunne præsenteres, drøftes og videregives til at fremme arbejdet i retning af bæredygtighed.
Det Grønne Råd har let adgang til informationer, der vedrører naturen, miljøet og klimaet i kommunen.

Det Grønne Råd kan tage alle emner op, der vedrører natur, miljø- og klimaspørgsmål og videregive idéer til Rebild Kommune. Rebild Kommune kan inddrage Det Grønne Råd forud for større projekter der har relation til naturen, miljøet og klimaet, og forud for beslutninger, der vedrører natur, miljø- og klimaspørgsmål.

Endelig kan rådet påtage sig konkrete opgaver i forbindelse med afvikling af arrangementer med natur, miljø- og klimamæssigt indhold.
 

Monsido - statistik

Cookieinformation