Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Vindmøller

Vil du opføre en vindmølle? Vindmøller skal overholde reglerne i vindmøllebekendtgørelsen. Kontakt kommunen, hvis du vil etablere, eller ændre en vindmølle.

Der gælder særlige regler for etablering, ændring og drift af vindmøller. Reglerne handler bl.a. om støjgrænser for vindmøller.

Inden du opfører en vindmølle, skal du anmelde det til Rebild Kommune. Med anmeldelsen skal du fremsende en støjrapport, der dokumenterer, at vindmøllen/vindmøllerne kan overholde de gældende støjkrav.

Hvis der er tale om flere vindmøller, er det ikke nok at de enkeltvis overholder støjgrænserne. Vindmøllerne skal overholde støjgrænserne som helhed.

Du skal overholde de planmæssige forhold

Vindmøllers placering og konstruktion skal være i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.

For en aktuel placering er der i kommuneplanen vedtaget rammebestemmelser for, hvor vindmøller må placeres.

Du kan læse kommuneplanens bestemmelser for vindmøller her

Zonetilladelser for vindmøller i landzoner

Hvis du ønsker at placere en mindre vindmølle eller en husstandsvindmølle i landzone, skal du have en zonetilladelse, før du kan etablere eller ændre din vindmølle.

 

Monsido - statistik

Cookieinformation