Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Maskinværksteder

Nyetablering, ændring, udvidelse eller flytning af et maskinværksted skal anmeldes til Rebild Kommune

Maskinværksteder over 1.000 m2 skal ikke længere miljøgodkendes.
I stedet for skal disse maskinværksteder anmeldes til Rebild Kommune (Center Natur og Miljø), og i anmeldelsen skal virksomheden dokumentere, at kravene i bekendtgørelsen kan overholdes.

I nogle tilfælde skal der også søges om byggetilladelse og/eller landzonetilladelse samt spildevandstilladelse (hvis der er spildevand fra processen, eksempelvis kølevand). Det kan du læse mere om på siden:

Når du vil bygge

Center Natur og Miljø skal vurdere anmeldelsen før der søges om andre eventuelle tilladelser fra Rebild Kommune.

Alle maskinværksteder over 1.000 m2 er omfattet af kravene om anmeldelse.
Dette er nærmere beskrevet i Maskinværkstedsbekendtgørelsen (§ 1).

Maskinværkstedsbekendtgørelsen

Monsido - statistik

Cookieinformation