Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Godkendelsespligtige virksomheder

Hvis du ønsker at etablere en større produktionsvirksomhed, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse inden du starter.

Det afhænger af virksomhedstypen, om du skal søge om miljøgodkendelse. Du kan finde lister over virksomhedstyper, som skal have en miljøgodkendelse, i bilag 1 og bilag 2 i:

Godkendelsesbekendtgørelsen

Vi anbefaler, at du benytter bilagene i bekendtgørelsen om ansøgningspunkter, og går frem efter disse. Herved forholder du dig til alle tænkelige spørgsmål om miljø. I nogle tilfælde bliver du dog nødt til at benytte konsulenter, især hvis der skal laves beregninger på f.eks. emissioner fra afkast.

Bilagene kan findes som tekst på Miljøstyrelsens hjemmeside - hvor man kan også søge digitalt.

Miljøstyrelsens hjemmeside

Det kan være en god ide at kontakte os tidligt i forløbet. Så er det muligt for alle parter at planlægge forløbet fra ansøgning til tilladelse, og vi kan for eksempel vurdere på om projektet er muligt samt bidrage med relevant viden om miljølovgivning. Du kan kontakte os på:

cnm@rebild.dk

Når du bliver klar til at ansøge, så skal dette gøres digitalt gennem Byg og Miljø, du finder selvbetjeningsløsningen nederst på denne side.

Hvis din virksomhed kræver miljøgodkendelse, skal du i næsten alle tilfælde have foretaget screening for miljøvurderingspligt (dette hed førhen VVM-screening), og du kan læse mere om dette på denne side:

Miljøvurdering

Monsido - statistik

Cookieinformation