Maskinværksteder

Maskinværksted. Wikimedia
Nyetablering, ændring, udvidelse eller flytning af et maskinværksted skal anmeldes til Rebild Kommune

Maskinværksteder over 1.000 m2 skal ikke længere miljøgodkendes.
I stedet for skal disse maskinværksteder anmeldes til Rebild Kommune (Center Natur og Miljø), og i anmeldelsen skal virksomheden dokumentere, at kravene i bekendtgørelsen kan overholdes.

I nogle tilfælde skal der også søges om byggetilladelse og/eller landzonetilladelse samt spildevandstilladelse (hvis der er spildevand fra processen, eksempelvis kølevand).

Center Natur og Miljø skal vurdere anmeldelsen før der søges om andre eventuelle tilladelser fra Rebild Kommune.

Hvilke maskinværksteder er omfattet ?

Alle maskinværksteder over 1.000 m2 er omfattet af kravene om anmeldelse.
Dette er nærmere beskrevet i Maskinværkstedsbekendtgørelsen (§ 1).

Menu