Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Kvalitetsløft af folkeskolen og dagtilbud

Byrådet er med budgetaftalen for 2024-2027 enige om at prioritere og udvikle skole- og dagtilbudsområdet. 

Der er lavet en samlet udviklingsplan for området, hvor målet er, at området løftes med fokus på inkluderende indsatser og specialpædagogiske kompetencer, så flere børn og unge kan trives og udvikle sig i almenområdet i skole og dagtilbud med tidlig og tilstrækkelig hjælp og støtte. Udviklingsplanen for et trivselsmæssigt, økonomisk og fagligt bæredygtigt skole- og dagtilbudsområde består af en ny organisering og struktur for skoler, dagtilbud og specialområdet. Dette udfoldes yderligere i budgetaftalen:

Budgetaftalen 

Baggrund

I marts 2023 blev en samlet analyse af skole- og dagtilbudsområdet præsenteret for Byrådet. Sidenhen er analysen drøftet i Børne- og Familieudvalget samt i en politisk forhandlingsgruppe med repræsentanter fra alle partier i byrådet. Drøftelserne i forhandlingsgruppen blev afsluttet d. 21. august, hvor resultatet af drøftelserne blev det arbejdspapir. Det arbejdspapir har efterfølgende været taget med i budgetforhandlingerne og er nu lagt med som baggrund for den samlede budgetaftale vedrørende skole- og dagtilbudsområdet.

Det er vigtigt at fremhæve, at det er budgetaftalen, som beskriver dét, der er endeligt vedtaget, hvorimod arbejdspapiret alene har dannet baggrund hertil. Der er mange elementer i budgetaftalen, som nu skal afklares og vedtages i Børne- og Familieudvalget.

Du kan læse mere om analysen og processen op til budgetaftalen her:

Analyse af skole- og dagtilbudsområdet

Spørgsmål og svar 

En omfattende aftale om udvikling af skole- og dagtilbudsområdet medfører naturligvis spørgsmål. 

Vi har forsøgt at svare på de spørgsmål, vi måtte forvente og nogle af de spørgsmål, som er blevet stillet siden budgetforliget blev underskrevet. Spørgsmål og svar er samlet i nedenstående 'Q&A'.

Hvis du har et spørgsmål, som ikke er besvaret i Q&A'en nedenfor, så er du meget velkommen til at indsende dit spørgsmål, og så vil vi opdatere siden løbende fra uge 43. 

cbu@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation