Styrelsesvedtægt - dagtilbud

Barn der leger i sandkasse - foto:coluorbox.com
Styrelsesvedtægten fastsætter styringen af Rebild Kommunes dagtilbud, herunder forældreindflydelsen.

Styrelsesvedtægten (med bilag), udgør rammen for driften af de kommunale dagtilbud i kommunen. Den beskriver også hvordan vi styrer og organiserer dagtilbuddene. Derudover sikrer vedtægten at forældre har indflydelse på forholdene i institutionerne gennem forældrebestyrelser. Formålet med forældrebestyrelserne er, at forældrene i et positivt og konstruktivt samarbejde med personalet sikres indflydelse på de overordnede principper for dagtilbuddenes virksomhed.

Styrelsesvedtægten gælder for Rebild Dagpleje og de kommunale daginstitutioner, men omfatter også private dagtilbud og private pasningsordninger. 

Se Styrelsesvedtægt (opdateret i 2020)

Bilag 1

Børne- og ungepolitik (2018-2022)

Bilag 2
Kompetenceplan for kommunale dagtilbud (opdateret i 2019)

Bilag 3
Pladsanvisningsprincipper (opdateret i 2019)

Bilag 4
Dagtilbudsstruktur (opdateret i 2020)

Bilag 5
Private dagtilbud (opdateret i 2019)

Bilag 6

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud (opdateret i 2019)

Valg til forældrebestyrelse

Vejledning om valg til forældrebestyrelser i de kommunale dagtilbud i Rebild Kommune (februar 2020)

Frokostordning

Retningslinjer for frokostordninger i Rebild Kommune:

Menu