SSP - skole, socialområde og politi

teenager
SSP er et samarbejde mellem skoler, socialområdet og politiet. Målet er at forebygge kriminalitet, vold og misbrug blandt børn og unge mellem 10-18 år ved at samarbejde tæt og lokalt.

* NB: FORÆLDREINFORMATION FRA SSP-KONSULENTEN i forbindelse med perioden med tiltag for inddæmning af coronavirus såsom lukning af skoler og dagtilbud samt forsamlingsforbud mv. Du kan læse mere og finde svar på ofte stillede spørgsmål*

SSP er til for de unge. Vi har pr. 1. september 2019 lokale SSP-kontaktpersoner/tovholdere i alle skoledistrikter og en koordinerende SSP-konsulent. Dem kan du altid kontakte, hvis du har brug for en snak, for hjælp, for rådgivning, eller hvis du er bekymret for én i din omgangkreds. Det gælder i øvrigt også, hvis du er forældre/voksen. 

Indsatsområder og handleplan

SSP-samarbejdet har overordnet tre indsatsområder: En generel forebyggende indsats; en specifik forebyggende indsats og en individorienteret indsats.

SSP-konsulenten skal i samarbejde med de lokale SSP-tovholdere være med til at opfange faresignaler og udviklingstendenser blandt børn og unge. De skal være med til at klarlægge, bearbejde og synliggøre årsager til, at enkelte børn og unge begår kriminalitet eller har anden uhensigtsmæssig adfærd.

Der er udarbejdet en fælles plan for SSP for kommunens folkeskoler - den giver en hurtig og overskuelig metode til at arbejde med forebyggelse på de forskellige klassetrin i folkeskolen. Konkret betyder det, at skolerne skal tage de samme emneområder op på et givent klassetrin. På den måde sikrer vi, at alle børn og unge modtager undervisning om emner som alkohol, rusmidler og kriminalitet i løbet af deres skoletid.

SSP-indsatsen organiseres på ny fra og med skoleåret 2019/2020, og i den forbindelse er der udarbejdet en ny handleplan.

Handleplanen består indledningsvis af en grundlæggende beskrivelse af samarbejdets formål, målgruppe, organisering og endelig er der en to-årig handleplan, der dækker over de indsatser, der sættes særligt fokus på i den kommende periode.

Handleplanen lægger både vægt på det forebyggende arbejde og indsatser i forhold til pludseligt opståede hændelser, der kræver en indsats. I forhold til den forebyggende indsats prioriteres det højt, at de unge skal have et generelt kendskab til de centrale personer i SSP-samarbejdet, således at der er en god og tryg relation inden, der evt. skulle forekomme en hændelse. Deruodver er det vigtigt at fremhæve, at SSP-samarbejdet altid er klar til at understøtte og vejlede i forbindelse med pludseligt opståede sager.

Handleplan for SSP-samarbejdet 2020-2022

Kontakt SSP

Martin Posborg

Mail: nmpo@rebild.dk
Tlf.nr.: 22 49 03 26

 

 

Menu