SSP - skole, socialområde og politi

teenager
SSP er et samarbejde mellem skoler, socialområdet og politiet. Målet er at forebygge kriminalitet, vold og misbrug blandt børn og unge mellem 10-18 år ved at samarbejde tæt og lokalt.

SSP er til for de unge. Vi har tre SSP-konsulenter, og dem kan du altid kontakte hvis du har brug for en snak, for hjælp, for rådgivning, eller hvis du er bekymret for én i din omgangkreds. Det gælder i øvrigt også, hvis du er forældre/voksen. 

Indsatsområder og handleplan

SSP-samarbejdet har overordnet tre indsatsområder: En generel forebyggende indsats; en specifik forebyggende indsats og en individorienteret indsats.

Konsulenterne skal være med til at opfange faresignaler og udviklingstendenser blandt børn og unge. De skal være med til at klarlægge, bearbejde og synliggøre årsager til, at enkelte børn og unge begår kriminalitet eller har anden uhensigtsmæssig adfærd.

Der er udarbejdet en handleplan SSP for folkeskolerne - tanken er, at den skal give en hurtig og overskuelig metode til at arbejde med forebyggelse på de forskellige klassetrin i folkeskolen. Konkret betyder det, at skolerne skal tage de samme emneområder op på et givent klassetrin. På den måde sikrer vi, at alle børn og unge modtager undervisning om emner som alkohol, rusmidler og kriminalitet i løbet af deres skoletid.

Kontakt SSP-konsulenterne

Jesper Kyhn

Mail: ijmky@rebild.dk
Telefon: 99 88 83 59
Mobil: 20 90 57 36

Skoler: Skørping Skole, Terndrup Skole, Bakkehusene, Blenstrup Skole
Sted: Ungdomshuset, Sverriggårdsvej 4a, 9520 Skørping.

Jesper har en koordinerende funktion for SSP-konsulenterne.

Kaj Sørensen

Mail: ikaso@rebild.dk
Mobil: 20 28 24 78

Skoler: Sortebakkeskolen, Haverslev/Ravnkilde Skole
Sted: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager.

Klaus Anker Hansen

Mail: ikaha@rebild.dk
Mobil: 61 40 25 22

Skoler: Karensmindeskolen, Bavnebakkeskolen, Suldrup Skole, Øster Hornum Skole
Sted: Karensmindeskolen, Mastrupvej 75, 9530 Støvring.

 

Alle tre konsulenter er ansat på deltid og varetager ud over konsulentfunktionen også det opsøgende arbejde.

Menu