Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Vandværker

Vi fører tilsyn med vandværker og boringer, sikrer at vandkvaliteten er tilfredsstillende, og giver tilladelse til nye boringer og indvindinger. I samarbejde med vandværkerne er der udarbejdet en vandforsyningsplan.

Vandforsyningsplanen finder du her 

Vandforsyningsplan 2013 – 2023

I Rebild Kommune er der 42 almene vandværker. Et alment vandværk har til formål at forsyne mindst ti ejendomme med drikkevand.

I forhold til de almene vandværker, er det blandt andet vores opgave at:

  • føre teknisk tilsyn med vandværkerne - I Rebild Kommune er det besluttet, at det skal ske hvert femte år.
  • sikre at vandkvaliteten er tilfredsstillende
  • give tilladelser til nye boringer og indvinding fra disse samt til større forandringer på vandværket
  • godkende vandværkernes regulativer og takstblade.

Vandværkernes regulativer regulerer forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Du kan få dit vandværks regulativ ved at henvende dig til vandværket.

Monsido - statistik

Cookieinformation