Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Vandværker

Vi fører tilsyn med vandværker og boringer, sikrer at vandkvaliteten er tilfredsstillende, og giver tilladelse til nye boringer og indvindinger. I samarbejde med vandværkerne er der udarbejdet en vandforsyningsplan.

Vandforsyningsplanen finder du her 

Vandforsyningsplan 2013 – 2023

I Rebild Kommune er der 42 almene vandværker. Et alment vandværk har til formål at forsyne mindst ti ejendomme med drikkevand.

I forhold til de almene vandværker, er det blandt andet vores opgave at:

  • føre teknisk tilsyn med vandværkerne - I Rebild Kommune er det besluttet, at det skal ske hvert femte år.
  • sikre at vandkvaliteten er tilfredsstillende
  • give tilladelser til nye boringer og indvinding fra disse samt til større forandringer på vandværket
  • godkende vandværkernes regulativer og takstblade.

Vandværkernes regulativer regulerer forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Du kan få dit vandværks regulativ ved at henvende dig til vandværket.

Monsido - statistik

Cookieinformation