Beredskabsplan

Alle almene vandværker skal have en beredskabsplan/driftsprocedure i forbindelse med pludselig opstået driftsforstyrrelse

I planen skal det være beskrevet, hvorledes vandværket kan opretholde forsyningen af rent drikkevand i tilfælde af nedbrud eller forurening. Den skal samtidig indeholde en oversigt over de ansvarlige for de enkelte opgaver i de forskellige situationer.

Det er vigtigt at de ansvarlige for det enkelte vandværk har drøftet og fastlagt, hvordan der skal handles den dag uheldet er ude. Det forudsættes derfor at det enkelte vandværk selv udarbejder en beredskabsplan med detaljerede og tekniske oplysninger for eget værk.

Til hjælp og inspiration er der udarbejdet et koncept for opbygning af vandværkets egen beredskabsplan:

Skabelon til beredskabsplan for det enkelte vandværk 

Menu