Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Vandforsyningsplan

Rebild Byråd har den 10. oktober 2013 endeligt vedtaget vandforsyningsplan 2013-2023.

Vandforsyningsplanen kan du se her:

Vandforsyningsplan

Med Vandforsyningsplanen 2013-2023 får Rebild Kommune én sammenhængende og opdateret vandforsyningsplan.

Byrådet kan revidere planen inden år 2023, hvis det finder det nødvendigt i planperioden. For at sikre, at alle borgere har adgang til rent drikkevand til en rimelig pris og med en høj forsyningssikkerhed, er der til sidst i planen opstillet handleplaner for hvert alment vandværk.

Forslag til vandforsyningsplan har inden vedtagelsen været i offentlig høring i 10 uger og er udarbejdet i samarbejde med de private vandværker i kommunen.

Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og bruges blandt andet til fordeling af forsyningsområder mellem vandforsyningerne i kommunen, samt til at sikre, at vandforsyningerne efterfølgende kan levere godt og tilstrækkeligt drikkevand til forbrugerne i planperioden. Dette indebærer, at værkerne skal fungere tilfredsstillende både teknisk og vandkvalitetsmæssigt, at ledningsnettet udbygges i takt med behovet, og at der opnås god forsyningssikkerhed.

Planen indeholder blandt andet en status over den nuværende vandforsyning, målsætninger og retningslinier for den fremtidige vandforsyning, en prognose for vandbehovet og en teknisk beskrivelse af de enkelte vandværker (stamdata).

Planen sætter fokus på følgende områder:

Planen har særligt fokus på vandkvalitet og forsyningssikkerhed for de almene vandværker i kommunen.

Monsido - statistik

Cookieinformation