Kontrol af dit drikkevand

Pige der drikker vand. Foto: www.colourbox.dk
Har du egen drikkevandsboring, kan du her læse om, hvornår du er omfattet af krav om kontrol, og hvordan du sørger for at prøverne bliver taget.

Kontrolprogram

Hvis vandet f.eks. anvendes til en udlejningsejendom eller en dagplejer er din drikkevandsboring omfattet af krav om en mere omfattende kontrol (kontrolprogram).

Rebild Kommune udsteder kontrolprogrammer til alle boringer med kommercielle eller offentlige formål, som er f.eks. udlejningsejendomme, institutioner, dagplejere, plejefamilier, restauranter, hoteller, fødevarevirksomheder og andre virksomheder.

Et kontrolprogram beskriver, hvilke analyser der skal tages af vandet og hvornår. Kontrollen omfatter bakterier, hovedbestanddele, sporstoffer, pesticider og andre mikroforureninger.

Forenklet kontrol

Hvis din drikkevandsboring leverer vand til 2-9 husstande, er den omfattet af krav om forenklet kontrol hvert femte år.

Hvis du har din egen drikkevandsboring og kun forsyner din egen private husstand – se mere på siden "Egen drikkevandsboring"

 

HUSK analyse senest 1. november 2019 - Nyt lovpligtigt pesticid

Der er kommet ny lovgivning på området. Det betyder, at alle vandvindvindingsanlæg, der er omfattet af kravet om kontrolprogram, skal sørge for at drikkevandet bliver analyseret for et nyt pesticid. Stoffet hedder ”Chlorothalonil-amidsulfonsyre” og den første analyse skal tages senest den 1. november 2019.

For mere info om stoffet og de nye regler se: 

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/maj/nye-bekendtgoerelser-traeder-i-kraft-efter-fund-af-chlorothalonil-amidsulfonsyre/.

 

Hvordan skal jeg få analyseret vandet?

Alle prøver skal udtages og analyseres af et akkrediterede laboratorium, jævnfør de til enhver tid glædende regler. Alle rutinemæssige prøver skal udtages fra indvendig taphane, fx i køkken eller bryggers.

Du skal selv videreformidle hvilke prøver, der skal tages til det laboratorium, du vælger. Så sørger laboratoriet for at følge dine anvisninger. Har du modtaget et kontrolprogram fra kommunen, kan det være en fordel, at sende det til laboratoriet.

Menu