Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

De almene vandværker i Rebild Kommune skal beskytte de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) mod erhvervsmæssig brug af pesticider, og i nogle tilfælde også mod udvaskning af nitrat. Vandværkerne skal arbejde på at indgå frivillige lokalt forankrede aftaler med lodsejerne inden udgangen af 2022.

På denne side kan borgere og almene vandværker finde information, som kan bruges som udgangspunkt til at indgå frivillige aftaler i BNBO i Rebild Kommune.

Monsido - statistik

Cookieinformation