Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Indberet dit vandforbrug

Vandværker og alle med en tilladelse til for eksempel markvanding, gartneri og dambrug, skal en gang årligt indberette hvor meget vand, der er indvundet fra anlægget. Her kan du læse om, om hvornår du skal søge om tilladelse til vandindvinding, og hvordan du kan forny og ændre tilladelser.

Monsido - statistik

Cookieinformation