Pas på de særligt sårbare drikkevandsområder

Skilt om drikkevand
Som den første kommune i landet, har vi sat skilte op ved områder hvor drikkevandet er særligt sårbart. Her kan du læse mere om skiltene og blive klog på hvad du skal gøre hvis du opdager en akut forureningsulykke.

Vi har alle et fælles ansvar for at passe på vores drikkevand. Derfor sætter vi nu, som et pilotprojekt, skilte op ved nogle af de områder hvor vores drikkevand er mest sårbart. 

Hvor står skiltene?

Kort der viser hvor skiltene bliver placeret

På kortet har vi markeret hvor skiltene står (klik på billedet for at se det i stort format). På kortet kan du også se hvor vi henter drikkevand i dag, og hvor vi regner med at hente det i fremtiden – måske også dit drikkevand. Det drikkevand skal vi alle hjælpe hinanden med at passe på, både for vores egen og for kommende generationers skyld. 

Skiltene bliver sat op i løbet af foråret 2019. På sigt kan projektet eventuelt udbredes til alle særligt sårbare drikkevandsområder i kommunen. 

Hvad kan jeg gøre for at beskytte grundvandet?

Det er ikke kun ude på marker og i skove vi skal passe på drikkevandet. Der er mange ting du kan gøre hjemme hos dig selv. Du kan for eksempel:

Der er mange flere ting du kan gøre og det har vi skrevet om på siden "Beskyt dit drikkevand".

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ser en forureningsulykke?

Hvis du ser en akut forureningsulykke skal du ringe 1-1-2 med det samme! Du skal fortælle

 • Hvad der er sket
 • Hvor det er sket
 • Hvornår det er sket
 • Dit navn og telefonnummer.

Herefter giver alarmcentralen beskeden videre til rette myndighed som kommer og håndterer forureningen.

Hvornår skal jeg ringe 1-1-2?

Eksempler på akutte forureninger der skal anmeldes til alarmcentralen kunne være:

 • En stor tank med olie/andre kemikalier er sprunget læk
 • En tankvogn eller lignende er væltet
 • En lastbil eller traktor er væltet med kemikalier eller gylle
 • Udslip af forurenede stoffer på jord eller ned i vandhuller og vandløb
 • Du i forbindelse med søer eller vandløb opdager en forurening fx olie eller andre kemikalier på overfladen, en kemisk lugt eller andet
 • Du under et gravearbejde eller på anden måde finder jord, der lugter eller ser forurenet ud (du skal også standse arbejdet)
 • Hvis du ser et uheld, og er det mindste usikker på, om der er fare for miljøet.

Lidt om baggrunden

På de to videoer herunder, kan du se og høre formand for Teknik- og Miljøudvalget, Kim Edberg Andersen fortælle om baggrunden for at vi har sat skiltene op I video nummer to får han hjælp af Jens K

Menu