Egen drikkevandsboring

Vandkvalitet
Du har selv ansvaret for, at dit drikkevand har en ordentlig kvalitet, når du har din egen drikkevandsboring og kun forsyner din egen private husstand.

Skal drikkevandet kontrolleres?

Af hensyn til din sundhed anbefaler Rebild Kommune, at du fortsat får et godkendt laboratorium til at analysere dit drikkevand minimum hvert 5. år, f.eks. ved en forenklet kontrol.

Hvordan sikrer jeg, at mit drikkevand har en god kvalitet?

For at hjælpe dig med at sikre god drikkevandskvalitet har Rebild Kommune har udarbejdet en vejledning. I vejledningen kan du læse om:

  • hvilke stoffer du bør få kontrolleret dit drikkevand for
  • hvad du kan gøre, hvis der er problemer med drikkevandets kvalitet
  • hvornår og hvordan du bør koge dit vand, hvis det indeholder bakterier
  • hvad du kan gøre, hvis du vil købe en ejendom med egen boring

Vejledning til ejere med egen drikkevandsboring

Kogevejledning ved bakterieforurening

Eksempler på forhold, der kan give anledning til en bakterieforurening

Du er også altid velkommen til at ringe til Rebild Kommunes grundvandsafdeling med uddybende spørgsmål. Du kan træffe os på tlf.: 99 88 76 68.

Hvornår er jeg omfattet af lovpligtig kontrol af drikkevandet?

Hvis din drikkevandsboring leverer vand til 2-9 husstande, er den omfattet af krav om forenklet kontrol hvert femte år.

Hvis vandet f.eks. anvendes til en udlejningsejendom eller en dagplejer er din drikkevandsboring omfattet af krav om en mere omfattende kontrol (kontrolprogram). Rebild Kommune udsteder kontrolprogrammer til alle boringer med kommercielle eller offentlige formål, som er f.eks. udlejningsejendomme, institutioner, dagplejere, restauranter, hoteller, fødevarevirksomheder og andre virksomheder.

Se mere om kravet om kontrol, og hvordan du sørger for at prøverne bliver taget, på siden "kontrol af dit drikkevand".

Rebild Kommunes håndhævelsesvejledning ved problemer med vandkvaliteten

Rebild Kommune har vedtaget en håndhævelsesvejledning til håndtering af problemer med vandkvaliteten i drikkevandsboringer, der forsyner mindre end 10 husstande.

Håndhævelsesvejledning

Menu