Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Hjælpeordning

Hvis man modtager et påbud om at tilslutte sin ejendom til kloaksystemet eller om at etablere forbedret spildevandsrensning, kan man søge om at komme med i en hjælpeordning. Dette gælder dog ikke for separatkloakering.
Hjælpeordningen omfatter en minimumsfrist på 3 år, hvor man har mulighed for at spare op til etableringen, eller mulighed for en afdragsordning, hvor man kan afdrage prisen på etableringen over 20 år.

En række betingelser skal være opfyldt, for at komme i betragtning

  • Du skal have modtaget et påbud – eller varsel herom – i medfør af enten betalingslovens § 4, stk. 2, miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1.
  • Din ejendom skal anvendes til privat beboelse og må ikke ejes af et firma, forening eller lignende. Ejendomme, som udelukkende anvendes til erhverv, er heller ikke omfattet af ordningen.  
  • Minimumsfrist tilbydes ikke ved ejendomme, der har fået konstateret uhygiejnisk udledning efter § 30. Kun afdragsordning tilbydes i disse tilfælde.
  • Din samlede husstandsindkomst må ikke overstige 352.624 kr. (2024-tal) før skat. Har du hjemmeboende børn under 18 år, kan du forhøje dette beløb med 46.197 kr. (2024-tal) pr. barn, dog maks. for 4 børn.
  • Din husstands samlede formue må max være på 973.800 kr. (2024-tal). Er formuen større end dette beløb, vil en procentdel af formuen indgå i fastsættelsen af din årlige husstandsindkomst (formuetillæg). Formue er inklusive værdien af fast ejendom, bil, båd mv. Der er tale om den samlede husstandsindkomst og formue for alle ejere af ejendommen, også selv om ejerne evt. bor forskellige steder.

Ansøgningsskema

For at søge udfyldes:
Ansøgningsskema 2024
Vejledende notat til ansøgningsskema 2024

Monsido - statistik

Cookieinformation