Hjælpeordning

Foto: Colourbox.dk
Hvis man modtager et påbud om at tilslutte sin ejendom til kloaksystemet eller om at etablere forbedret spildevandsrensning, kan man søge om at komme med i en hjælpeordning (gælder ikke for separatkloakering).

Hjælpeordningen omfatter en minimumsfrist på 3 år, hvor man har mulighed for at spare op til etableringen, eller mulighed for en afdragsordning, hvor man kan afdrage prisen på etableringen over 20 år.  

En række betingelser skal være opfyldt, for at komme i betragtning:

 • Du skal have modtaget et påbud – eller varsel herom – i medfør af enten miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4, 2. pkt., eller § 30 stk. 1 (gælder dog ikke ved separatkloakering).
 • Minimumsfrist tilbydes ikke ved ejendomme, der har fået konstateret uhygiejnisk udledning efter § 30. Kun Afdragsordning tilbydes i disse tilfælde.
 • Din samlede husstandsindkomst må ikke overstige 303.600 kr. (2017-tal) før skat. Har du hjemmeboende børn under 18 år, kan du forhøje dette beløb med 39.700 kr. (2017-tal) pr. barn, dog maks. for 4 børn.
 • Din husstands samlede formue må max være på 842.800 kr. (2017-tal). Er formuen større end dette beløb, vil en procentdel af formuen indgå i fastsættelsen af din årlige husstandsindkomst (formuetillæg). Formue er inklusive værdien af fast ejendom, bil, båd mv. Der er tale om den samlede husstandsindkomst og formue for alle ejere af ejendommen, også selv om ejerne evt. bor forskellige steder. 
 • Din ejendom skal anvendes til privat beboelse på enten fuld- eller deltid og må ikke ejes af et firma, forening eller lignende. Ejendomme, som udelukkende anvendes til erhverv, er heller ikke omfattet af ordningen.  

Uddybende oplysninger

Den samlede indkomst pr. år 
For hvert af husstandens medlemmer udregnes den samlede årsindkomst:

 • + Den personlige årsindkomst
 • + Den årlige kapitalindkomst (kun indtægterne)
 • + Den årlige aktieindkomst over 5.000 kr.
 • - Det årlige fradrag i den personlige indkomst
 • - Den årlige kapitalindkomst (kun renteudgift)
 • For børn under 18 år:

       - 22.500 kr. Hvis det giver et negativt beløb i alt, sættes det til 0.

Alle husstandens samlede årsindkomster lægges sammen til hele husstandens årsindkomst.

Erklæring om formue 
For hele husstanden udregnes den samlede formue. Formuen er bl.a. indestående i banker, værdien af aktier, biler, ejendomme, kontanter, biler, både osv.

Gæld trækkes fra værdierne for at få husstandens formue.

Ud fra formuen beregnes formuetillægget sådan (2017-tal):

 • Den del af formuen, der ligger op til og med 842.800 kr. (niveau 1), sættes til 0 kr.
 • Den del af formuen, der ligger mellem 842.800 kr. og 1.685.800 kr. (niveau 2), sættes til 10 %. Så hvis formuen er 942.800 kr., er formuetillægget:
  Niveau 1: 0 kr.
  Niveau 2: 942.800 kr. - 842.800 kr. = 100.000 kr., 10 % af det er 10.000 kr.
 • Den del af formuen, der ligger over 1.685.800 kr. (niveau 3), sættes til 20 %. Så hvis formuen er 1.885.800 kr., er formuetillægget:
  Niveau 1: 0 kr.
  Niveau 2: 1.685.800 kr. – 842.800 kr. = 843.000 kr., 10 % af det er 84.300 kr.
  Niveau 3: 1.885.800 kr. - 1.685.800 kr. = 200.000 kr., 20 % af det er 40.000 kr. I alt: 84.300 + 40.000 = 124.300 kr.

Husstandens samlede indkomst 
Hele husstandens årsindkomst lægges sammen med formuetillægget. Dette tal er den samlede husstandsindkomst.

Beløbsgrænse 
Husstandsindkomsten ses i forhold til den beløbsgrænse, der gælder (og som afhænger af antallet af hjemmeboende børn under 18 år). Hvis husstandsindkomsten er under beløbsgrænsen, har ejendomsejer adgang til ordningen.

For at søge udfyldes ansøgningsskema

Menu