Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Spildevand i byer

Alle større byer og en del mindre byområder i Rebild Kommune er kloakerede. 
Hvis Kommunen i spildevandsplanen eller i et tillæg til spildevandsplanen beslutter at kloakere et område eller ændre et område fra fælleskloakeret til andre former for kloakering, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for området. Læs mere her:

Separatkloakering

Hvad er fælleskloakeret, separatkloakeret eller spildevandskloakeret

  • Fælleskloakeret: Spildevand og regnvand løber i den samme ledning og det hele ledes til et renseanlæg.
  • Separatkloakeret: Spildevand og regnvand løber i hver sin ledning og kun spildevand løber til et renseanlæg, mens regnvand løber til et vandløb eller en sø.
  • Spildevandskloakeret: Spildevand løber i en ledning til et renseanlæg og regnvand bortskaffes på egen grund.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmeldes til Rebild Kommune, eller via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø (BOM). Færdigmeldingen omfatter en færdigmeldingsblanket og en opdateret kloaktegning udført af en autoriseret kloakmester.

Monsido - statistik

Cookieinformation