Spildevand i byer

Spildevand i byer
Alle større byer og en del mindre byområder i Rebild Kommune er kloakerede. Et område kan være fælleskloakeret, separatkloakeret eller spildevandskloakeret.

Alle større byer og en del mindre byområder i Rebild Kommune er kloakerede. Et område kan være fælleskloakeret, separatkloakeret eller spildevandskloakeret.

Et område, også kaldet opland, kan enten være:  

  • Fælleskloakeret: Spildevand og regnvand løber i den samme ledning og det hele ledes til et renseanlæg.
  • Separatkloakeret: Spildevand og regnvand løber i hver sin ledning og kun spildevand løber til et renseanlæg, mens regnvand løber til et vandløb eller en sø.
  • Spildevandskloakeret: Spildevand løber i en ledning til et renseanlæg og regnvand bortskaffes på egen grund.

Hvis Kommunen i spildevandsplanen eller i et tillæg til spildevandsplanen beslutter at kloakere et område eller ændre et område fra fælleskloakeret til andre former for kloakering, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for området. Læs mere under separatkloakering. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmeldes til Rebild Kommune, eller via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø (BOM). En færdigmeldingsblanket findes her.

 

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu