Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Spildevand i byer

Hvad er fælleskloakeret, separatkloakeret eller spildevandskloakeret

  • Fælleskloakeret: Spildevand og regnvand løber i den samme ledning og det hele ledes til et renseanlæg.
  • Separatkloakeret: Spildevand og regnvand løber i hver sin ledning og kun spildevand løber til et renseanlæg, mens regnvand løber til et vandløb eller en sø.
  • Spildevandskloakeret: Spildevand løber i en ledning til et renseanlæg og regnvand bortskaffes på egen grund.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmeldes til Rebild Kommune, eller via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø (BOM). Færdigmeldingen omfatter en færdigmeldingsblanket og en opdateret kloaktegning udført af en autoriseret kloakmester.

Cookieinformation