Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Nedsivning i faskine, græsplæne eller regnbed - LAR løsninger

Der findes flere forskellige LAR-løsninger som du kan vælge imellem, når der skal etableres lokal afledning af regnvand.

Hvad skal du gøre?

Du må gerne selv etablere en faskine eller regnbed, så længe det drejer sig om et enfamiliehus eller tilknyttede udhuse, carporte og garager. Du skal blot være opmærksom på, at vandet skal ledes væk fra husets sokkel.
Afkobling fra spildevandssystemer på egen grund må kun udføres af en autoriseret kloakmester.
Det er dit eget ansvar, at anlægget udføres efter de gældende regler. Det er også dit eget ansvar at vedligeholde anlægget. 

Faskiner, regnbede og lignende LAR-systemer kan løber over ved store regnskyl. Det er derfor hensigtsmæssigt, at du ved etablering af dit anlæg tager hensyn til, at der kan komme skybrud, som dit LAR-system ikke kan håndtere.

I alle tilfælde kræver det en tilladelse fra Rebild Kommune. 

Denne skal søges via selvbetjeningen Bygge- og Miljøansøgning nedenfor. 
Efter endt arbejde, skal anlægget færdigmeldes af autoriseret kloakmester til Rebild Kommune, eller via Byg og Miljø (BOM). 
Større projekter, med nedsivning af vand fra befæstede arealer kræver også en tilladelse. Det er dit eget ansvar at anlægget udføres efter de gældende regler.

Monsido - statistik

Cookieinformation