Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Skybrud og længerevarende regn

Her kan du læse, hvilke forholdsregler du med fordel kan tage for at sikre dit hjem mod skybrud, når du etablerer lokal afledning af regnvand - en såkaldt LAR-løsning.

Når du anlægger dit LAR-anlæg, er det værd at overveje, hvor den overskydende regn, som dit anlæg ikke kan håndtere, løber hen. Overløb fra dit LAR-anlæg kan - hvis foranstaltninger ikke er foretaget - give oversvømmelse af kældre, haver og andre områder.

Her er nogle punkter, som du skal overveje:

  • Overløb: Der kan etableres et overløb, som kan føre vandet væk fra bebyggede områder. Vandet skal holdes på egen grund.
  • Ønsker vi overløb til kloaksystemet? Hvis ja, installeres kontraklap for at sikre mod tilbageløb fra kloak.
  • Sørg for at sikre hældning væk fra bebyggede områder eller at sikre områderne med forhøjninger.

Faskiner, regnbede og lignende LAR-systemer løber over, i forhold til dimensioneringen, hvert femte eller tiende år. Det er derfor hensigtsmæssigt, at du ved etablering af dit anlæg tager hensyn til, at der inden for de næste fem - ti år kan komme skybrud, som dit LAR-system ikke kan håndtere.

Mere information kan findes her:

Teknologisk Institut

LAR i Danmark

Monsido - statistik

Cookieinformation