Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Specialvejledning

Specialvejledning

Går du i specialskole, i en centerklasse eller er på en døgninstitution, kan du få vejledning af din UU-vejleder. Hvis du er ung under 30 år og har specielle behov, får du vejledning af UU Rebild ud fra din livssituation. 

Det kan være, at du er ung og har:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • tale/sprog- og læsevanskeligheder
 • sociale og miljøbetingede vanskeligheder
 • er udviklings- eller bevægelseshæmmet
 • opmærksomhedsforstyrrelser som eksempelvis ADHD
 • autismespektrumforstyrrelser - herunder Aspergers Syndrom.

UU Rebild kan ud fra din situation hjælpe dig på mange måder, når du skal vælge uddannelse.

UU Rebild tilbyder

 • at hjælpe dig med din uddannelsesplan sammen med din skole
 • at vejlede dig og dine forældre om dine muligheder efter skolen
 • at hjælpe dig med praktikforløb i virksomheder, introforløb og besøg på ungdomsuddannelsessteder på særlige vilkår 
 • at vejlede dig i forhold til FGU - Forberedende GrundUddannelse
 • at vejlede dig i forhold til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov
 • at følge op på din uddannelsesplan.

Målet er, at du har en uddannelsesplan for din uddannelse, når du er færdig med skolen.

Hvis du går i specialklasse, er der mange forskellige ungdomsuddannelser, du kan gå på afhængigt af dine kvalifikationer og behov.

Du kan eventuelt starte på en ordinær uddannelse men med behov for specialpædagogisk støtte. Læs mere om specialpædagogisk støtte og andre støttemuligheder nedenfor. 

Læs også om muligheden for en EGU (ErhvervsGrundUddannelse) eller en STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse).

EGU på FGU Himmerland

Monsido - statistik

Cookieinformation