Andre muligheder

TAMU
Efter 9. klasse er der mange muligheder for dig, som har brug for forberedelse, inden du eventuelt starter på en gymnasial- eller erhvervsuddannelse.

For eksempel kan du på en produktionsskole eller på TAMU afprøve forskellige praktiske fag og samtidig få undervisning i 9.-10. klasses fag.

Eller det kan være, at du har lyst til at uddanne dig inden for Forsvaret eller Søfartsvæsenet.

Der er mange muligheder for dig, som måske ikke lige vælger at gå direkte på en gymnasial- eller erhvervsuddannelse. Mulighederne kan du læse om nedenfor: 

10. klasse

Måske er du i tvivl om, hvad du skal efter folkeskolen? Eller måske vil du gerne forbedre dig fagligt eller blive dygtigere til noget? Det kan være i boglige fag, værkstedsfag eller andre innovative fag. Trænger du til et år, hvor du kan udvikle dig fagligt og personligt sammen med andre unge?

10. klasse er et springbræt til mange uddannelser. I Rebild Kommune kan du tage 10. klasse på 10. klassecenteret på Bavnebakkeskolen i Støvring. Kontakt din UU-vejleder for nærmere information.

Produktionsskole

Hvis du endnu ikke er parat til at starte på en uddannelse, kan du prøve at arbejde med et praktisk fag på en af produktionsskolerne. På produktionsskolen får du samtidig undervisning i 9.-10. klasses fag. 

Værksteder

Hver produktionsskole har flere værksteder, hvor du arbejder med praktiske opgaver. De enkelte produktionsskoler kan have forskellige værksteder så som træ-, metal- eller kreative værksteder. Du kan også arbejde i køkken eller eksempelvis prøve at arbejde med web-design, video eller multimedier. Mange skoler arbejder med pædagogik og social og sundhed. Nogle skoler arbejder også med teater og musik.

Praktik

Du kan også komme i en kortere praktik inden for et fag, der har din interesse. Skolerne har et godt lokalt netværk af kontakter til arbejdsmarkedet, så din lærer kan hjælpe med at finde et praktiksted.

Alle skoler laver også kombinationsforløb med erhvervsuddannelserne. Har du været på produktionsskolen i mindst 3 måneder, kan du komme på et 2-5 ugers forløb på eksempelvis teknisk skole eller social- og sundhedsskolen. Her kan du afprøve, om det kunne være noget for dig.

Hvem kan gå på produktionsskole?

Din UU-vejleder skal godkende, at du opfylder kravene for at kunne blive optaget på en produktionsskole:

  • Du må ikke være fyldt 25 år
  • Du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse eller have forudsætninger for at kunne påbegynde en sådan uddannelse
  • Du skal have opfyldt din undervisningspligt (gået 9 år i skole).

Du kan frit vælge produktionsskole og begynde, når du er klar, hvis skolen har en ledig plads. Du får skoleydelse, og du kan normalt gå på skolen i op til et år.

Hvilke produktionsskoler ligger i nærheden af dig?

Rebild Produktionsskole

Produktionsskolen i Aalborg

Hobro Produktionsskole

Lille Vildmose Produktionsskole

EGU - ErhvervsGrundUddannelse

En erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en 2-årig uddannelse. Uddannelsen er praktisk og giver dig arbejdserfaring på en virksomhed.

Din EGU bliver tilrettelagt, så den passer til dine ønsker og kvalifikationer men også til virksomhedens behov. Du kan få en EGU indenfor alle brancher. I særlige tilfælde kan vi forlænge din EGU med et ekstra års praktik, så den varer 3 år.

Skoleophold

Du skal på skole i minimum 20 uger i løbet af uddannelsens 2 år. Hvis du har læse, skrive- og regnevanskeligheder eller andre problemstillinger, tager skoleopholdet hensyn til dette.

Undervisningen kan foregå på en række forskellige skoletyper eksempelvis AMU-centre, VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, handelsskoler, landbrugsskoler, tekniske skoler eller social- og sundhedsskoler.

Praktik

I praktiktiden lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken skal være beskrevet i din praktikaftale, som du laver med virksomheden. Den første tid er en gensidig prøvetid. Praktikken foregår enten i en eller i flere virksomheder. Den kan også foregå som værkstedspraktik på en teknisk skole eller en produktionsskole, hvis man ikke kan skaffe en praktikplads i en virksomhed.

Adgangskrav

For at tage en EGU skal du have gennemført 9. klasse og være under 30 år. Hvis du er fyldt 19 år og har haft mindst 1/2 års erhvervsarbejde på fuld tid, kan du tage uddannelsen på 1 1/2 år. Før du kan begynde, skal du udfylde en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder. Her skal der stå, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

EGU afsluttes med et uddannelsesbevis, og herefter er du klar til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

Økonomi

Du modtager almindelig lærlingeløn fra virksomheden i praktiktiden. Under skoleophold modtager du skoleydelse fra produktionsskolen.

Når du har gennemført en EGU, kan du optages i en A-kasse og er dagpengeberettiget.

Fremtid

De fag eller kurser, du afslutter, kan du få godskrevet(merit), hvis du senere tager en uddannelse, hvori de indgår. Sammen med din vejleder kan du sørge for, at denne mulighed bliver skrevet ind i uddannelsesplanen.

En EGU kan føre til ansættelse i et job, som regel inden for uddannelsens fagområde. Det kunne være inden for butiksområdet, landbrug, det pædagogiske område, byggeri samt hotel- og restaurationsbranchen. Andre områder kan være job som specialarbejder i industrien, job inden for rengøring, ejendomsservice og renovation eller transport- og lagerarbejde.

Læs mere om EGU på hjemmesiden www.egu.dk

EGU-vejledere i Rebild Kommune

Du kan kontakte EGU-vejlederne i Rebild Kommune, hvis du ønsker at vide mere om EGU:

EGU vejleder Per Schmidt på tlf. 9686 4011 eller på mail:  ps@rebildps.dk

EGU vejleder Jan Hansen på tlf. 9686 4013 eller på mail : jah@rebildps.dk

Læs mere om EGU i Rebild

Du kan også kontakte din UU-vejleder for at høre mere om EGU. Find din UU vejleder.

Den kombinerede ungdomsuddannelse - KUU

Den Kombinerede UngdomsUddannelse (KUU) er til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, og som ikke er klar til at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Det er din UU-vejleder, der skal vurdere, hvorvidt det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

Hvad er den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU)?

Det er en kort uddannelse, der gør dig klar til at tage arbejde. Uddannelsen varer 2 år, og den er SU-berettiget.

Du bliver styrket fagligt og personligt på uddannelsen. Du får også kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads eller fortsætte på videre uddannelse.

Efter KUU

Gennemfører du uddannelsen, får du bevis for, at du er erhvervsassistent inden for det erhvervstema, du har valgt. Afhængigt af hvor du bor, kan du følge uddannelsen inden for bestemte erhvervstemaer. Du kan efterfølgende søge job inden for dette erhverv.

Uddannelsen giver dig også forudsætninger for at fortsætte på en anden ungdomsuddannelse. Typisk kan du fortsætte på en erhvervsuddannelse inden for det område, du har arbejdet med i dit erhvervstema.

Hvor kan du tage den kombinerede ungdomsuddannelse?

I Aalborg og Himmerland kan du tage den kombinerede uddannelse med følgende erhvervstemaer:

Start januar 2019

Erhvervstema: Café og Service
Uddannelse foregår på Produktionshøjskolen i Hobro og på Tradium i Mariagerfjord

 

Erhvervstema: Byg og Bolig
Afvikles på Aalborg Produktionsskole og AMU Nordjylland

 

Erhvervstema: Butik, handel og service
Afvikles på Lille Vildmose Produktionsskole i Kongerslev
 

Du kan læse mere om Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på www.kuusam.dk

 

TAMU - Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser) er en praktisk uddannelse, der er tilpasset dig, så du bliver klar til at komme i arbejde.

Hvem kan gå på TAMU?

TAMU er for dig, der er mellem 18 og 30 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse. Du er måske på uddannelseshjælp på grund af din sociale eller personlige situation, men vil gerne gøre en indsats for at ændre dette. På TAMU får du en tæt personlig og social opfølgning, så du bliver klar til at kunne begå dig på arbejdsmarkedet.

På TAMU lærer du et praktisk fag (for eksempel bygningsservice, transport, kantine eller tekstil). Du lærer også samtidig de sociale spilleregler på en arbejdsplads. Du lærer for eksempel at samarbejde med andre, at tage ansvar og at møde til tiden.

Bolig, penge og arbejdstid på TAMU

Du kan vælge at bo på TAMU, mens du tager uddannelsen. Du får elevstøtte, mens du går på uddannelsen, så du skal ikke søge SU.

Arbejdstiden under uddannelsen er 37 timer per uge, og du starter klokken 7:30 om morgenen. Afhængigt af hvilket fag du vælger, kan der være aften- eller weekendarbejde også. Uddannelsen varer 34 uger, hvis du ikke har fravær. 

Hvor findes uddannelsen?

Uddannelsen findes i Aalborg, Vitskøl (ved Ranum), Århus, Odense, København og Dragør.

Læs mere om TAMU

Kontakt en ungevejleder i UU Rebild, hvis du overvejer at blive elev på TAMU.

Forsvarets uddannelser

Hvis du ønsker at gøre karriere inden for Forsvaret, findes der flere uddannelser inden for Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Du starter med Basisuddannelsen, som varer cirka 4 måneder. Basisuddannelsen kan tages inden for enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Læs mere om Forsvarets uddannelser

Maritime uddannelser

Hvis du gerne vil arbejde inden for Den Danske Handelsflåde eller med fiskeri, har du mulighed for at tage en maritim uddannelse.

På uddannelsesguiden kan du læse mere om de forskellige maritime uddannelser.

Menu