Andre muligheder

TAMU
Efter 9. klasse er der mange muligheder for dig, som har brug for forberedelse, inden du eventuelt starter på en erhvervs- eller ungdomsuddannelse.

Måske skal du på den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU)? 

Måske har du lyst til at uddanne dig inden for Forsvaret eller Søfartsvæsenet?

Der er mange muligheder for dig, som måske ikke lige vælger at gå direkte på en gymnasial- eller erhvervsuddannelse. Mulighederne kan du læse om nedenfor: 

10. klasse

Måske er du i tvivl om, hvad du skal efter folkeskolen? Eller måske vil du gerne forbedre dig fagligt eller blive dygtigere til noget? Det kan være i boglige fag, værkstedsfag eller andre innovative fag. Trænger du til et år, hvor du kan udvikle dig fagligt og personligt sammen med andre unge?

10. klasse er et springbræt til mange uddannelser. I Rebild Kommune kan du tage 10. klasse på Karensmindeskolen i Støvring. Kontakt din UU-vejleder for nærmere information.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forberedende grunduddannelse – Din vej til uddannelse og job

Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for dig, der har brug for at blive stærkere fagligt. Eksempelvis kan du blive klar til at starte på en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at komme i job.

FGU er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde en vej tilbage.

FGU er en uddannelse med almene fag, undervisning på værksteder og praktik. FGU tilbyder et spændende ungeliv, hvor du kan deltage i forskellige sociale aktiviteter.

En FGU varer maksimalt 2 år. Når du undervejs bliver klar til ungdomsuddannelse eller job, så skal du starte på det. 

FGU er opdelt i tre spor:

PGU Produktionsgrunduddannelse
På PGU har du mest værkstedsundervisning. Derudover får du undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære). Se de forskellige linjer på FGU Himmerland.

EGU Erhvervsgrunduddannelse
På EGU er du i praktik i en virksomhed. Det meste af forløbet foregår i virksomheden, men der er også skoleperioder. I skoleforløbet får du praktiske færdigheder inden for det tema, du har valgt. Du får også færdigheder inden for dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære).

AGU Almen grunduddannelse
På AGU har du undervisning i dansk, matematik, engelsk, naturfag med videre, men du har også praktisk arbejde på værkstederne. AGU gør dig klar til at kunne starte på en erhvervsuddannelse eller en ungdomsuddannelse.

Hvem kan gå på FGU?

Din UU-vejleder skal godkende, at du opfylder kravene for at kunne blive optaget på FGU:

  • Du må ikke være fyldt 25 år
  • Du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse eller have forudsætninger for at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse
  • Du skal have opfyldt din undervisningspligt (gået 9 år i skole).

Hvornår kan du starte?

Det er din UU-vejleder, der vurderer, om du er i målgruppen for en FGU. I skal sammen finde ud af, om en FGU kan hjælpe dig til at få den uddannelse eller job, som du drømmer om. Du kan starte op, når du og din vejleder har godkendt din uddannelsesplan.

Typisk starter du op i et basisforløb, hvor du snuser til de tre forskellige spor. På den måde får du det spor, som passer bedst til dig. Du kan begynde på basisforløbet, når det passer dig.

Er du undervejs kommet på det forkerte spor, er der god mulighed for at ændre dit valg.

Hvor kan man gå på FGU?

Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommuner arbejder sammen om FGU Himmerland. FGU Himmerland har skoler i Hobro, Aars og Støvring. 

Gå på FGU Himmerlands hjemmeside for at se hvilke temaer, du kan vælge på de forskellige skoler. Læs også FGU Himmerlands folder

Skoleydelse

Du får skoleydelse, når du går på FGU. Du skal dog være opmærksom på, at hvis ikke du møder op til undervisning, bliver du trukket i ydelsen. Skoleydelsen varierer i forhold til, om du bor ude eller hjemme. På EGU får du elevløn, mens du er i praktik i virksomheden.

TAMU - Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser) er en praktisk uddannelse, der er tilpasset dig, så du bliver klar til at komme i arbejde.

Hvem kan gå på TAMU?

TAMU er for dig, der er mellem 18 og 30 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse. Du er måske på uddannelseshjælp på grund af din sociale eller personlige situation, men vil gerne gøre en indsats for at ændre dette. På TAMU får du en tæt personlig og social opfølgning, så du bliver klar til at kunne begå dig på arbejdsmarkedet.

På TAMU lærer du et praktisk fag (for eksempel bygningsservice, transport, kantine eller tekstil). Du lærer også samtidig de sociale spilleregler på en arbejdsplads. Du lærer for eksempel at samarbejde med andre, at tage ansvar og at møde til tiden.

Bolig, penge og arbejdstid på TAMU

Du kan vælge at bo på TAMU, mens du tager uddannelsen. Du får elevstøtte, mens du går på uddannelsen, så du skal ikke søge SU.

Arbejdstiden under uddannelsen er 37 timer per uge, og du starter klokken 7:30 om morgenen. Afhængigt af hvilket fag du vælger, kan der være aften- eller weekendarbejde også. Uddannelsen varer 34 uger, hvis du ikke har fravær. 

Hvor findes uddannelsen?

Uddannelsen findes i Aalborg, Vitskøl (ved Ranum), Århus, Odense, København og Dragør.

Læs mere om TAMU

Kontakt en ungevejleder i UU Rebild, hvis du overvejer at blive elev på TAMU.

Forsvarets uddannelser

Hvis du ønsker at gøre karriere inden for Forsvaret, findes der flere uddannelser inden for Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Du starter med Basisuddannelsen, som varer cirka 4 måneder. Basisuddannelsen kan tages inden for enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Læs mere om Forsvarets uddannelser

Maritime uddannelser

Hvis du gerne vil arbejde inden for Den Danske Handelsflåde eller med fiskeri, har du mulighed for at tage en maritim uddannelse.

På uddannelsesguiden kan du læse mere om de forskellige maritime uddannelser.

Menu