Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser - Foto: Colourbox.com
Med en erhvervsuddannelse som baggrund kan du få et job, uddanne dig videre eller eventuelt oprette din egen virksomhed.

En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse og veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik. Det kan for eksempel være uddannelser som tømrer, murer, smed, frisør, kok, tjener, bager, mediegrafiker, webintegrator, social- og sundhedsassistent, butiksassistent og mange flere.  

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne har 4 forskellige indgange, som du kan starte på. Du starter på grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra folkeskolen, og på grundforløb 2 hvis du har været udenfor folkeskolen i mere end 1 år.

Læs mere om erhvervsuddannelsernes opbygning

Vær opmærksom på, at der er et adgangskrav på 02 i dansk og matematik. 

Du kan begynde enten på skole eller i praktik hos en arbejdsgiver. Praktikperioderne kræver, at du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På nogle af uddannelserne er der mulighed for skolepraktik, hvis det ikke er muligt at finde en praktikplads.

Hvis du er over 25 år, kan du måske tage uddannelsen på kortere tid som et særligt voksenforløb.

Du kan læse mere om de enkelte uddannelser og adgangskrav på www.ug.dk.

En erhvervsuddannelse er for dig:

• Der ønsker en uddannelse og et job, hvor du kan kombinere boglig og teoretisk viden med praktisk arbejde

• Der har en særlig interesse i et bestemt fag

• Der ønsker et arbejde, hvor du direkte kan se et resultat af din indsats

• Der har afsluttet 9. klasse eller 10. klasse

Elever, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal have vurderet deres uddannelsesparathed (gælder dog ikke elever der har en uddannelsesaftale til en erhvervsuddannelse). 

Start på en erhvervsuddannelse på 3 måder:

• Skolevejen - her starter du med et grundforløb på en erhvervsskole

• Praktikvejen - her starter du i en virksomhed før grundforløbet

• Mesterlære - her får du praktisk oplæring det første år i en virksomhed med lidt undervisning undervejs

Grundforløbene har forskellig længde. På tekniske skoler varer grundforløbene normalt 20 - 60 uger. På flere indgange findes der særlige grundforløbspakker. Grundforløbene på HG indenfor handel, kontor og finans kan vare 1/2 - 2år.

Hovedforløbet

Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og undervisning på skolen. Inden du kan begynde på hovedforløbet, skal du have gennemført uddannelsens grundforløb. Ligeledes skal du have en praktikplads; Du skal enten have en skriftlig uddannelsesaftale med et praktiksted eller være optaget på skolepraktik.

Skoledelen

På skolen bliver du undervist i grundfag, specialefag og valgfag.

Den praktiske del

Det meste af en erhvervsuddannelse foregår i praktik. Praktikken og undervisningen på skole supplerer hinanden. Det er den valgte virksomhed, der har ansvar for praktikuddannelsen. Læs mere om hvordan du får en praktikaftale her.

Ny mesterlære

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med at arbejde, kan du starte en erhvervsuddannelse med ny mesterlære. Det betyder:

• At du arbejder i en virksomhed det første år eventuelt med enkelte korte skoleophold undervejs

• At du undgår det almindelige grundforløb på mindst 20 uger på skole

• At du for at starte i mesterlære skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det er ikke alle erhvervsuddannelser, der tilbyder mesterlære.

Trainee

I nogle brancher kan du komme i trainee-forløb, inden du laver en uddannelsesaftale. Det er en forpraktik på 3 - 6 måneder.

Skolepraktik

Hvis du ikke kan finde en praktikplads efter grundforløbet, giver nogle uddannelser mulighed for, at du kan gennemføre praktikken på skolen.

Eksamen

Du bedømmes løbende igennem uddannelsen, og du skal til prøve i flere af fagene. Hovedforløbet afsluttes normalt med en svendeprøve.

Menu