Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser - Foto: Colourbox.com
Hvilke gymnasiale uddannelser findes der, og hvad er adgangskravene?

Når du har afsluttet grundskolen, kan du søge optagelse på en af de gymnasiale uddannelser. Hvis du er færdig med 9. eller 10. klasse og søger optagelse på en gymnasial uddannelse, skal du have din uddannelsesparathed vurderet.

Uddannelserne er:

 • Den almene studentereksamen (STX)
 • Højere Handelseksamen (HHX)
 • Højere Teknisk Eksamen (HTX)
 • Højere Forberedelseseksamen (HF)
 • Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen (EUX)

Fælles for de gymnasiale uddannelser er, at de er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. De gymnasiale uddannelser varer 2, 3 eller 4-5½ år for EUX.

Adgangskrav til alle ungdomsuddannelser

Du skal være erklæret uddannelsesparat.

Adgangskrav til STX, HHX, HTX eller EUX (efter 9. klasse)

 • Du skal have fulgt undervisning i et andet fremmedsprog end engelsk (tysk eller fransk)
 • Du skal aflægge folkeskolens afgangsprøve i de bundne prøvefag, samt de fag som Undervisningsministeriet udtrækker.

Adgangskrav til STX, HHX, HTX eller EUX (efter 10. klasse)

 • Du skal have aflagt prøve efter 9. klasse i de bundne og udtrukne fag
 • Du skal efter 10. klasse aflægge enten 10. klasses prøve eller folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik.

Adgangskrav til HF

 • Du skal have afsluttet 10. klasse
 • Du skal aflægge 10. klasses prøve (mundtlig og skriftlig) i dansk, engelsk og matematik
 • Du skal herudover have aflagt prøve efter 9. eller 10. klasse i fysik/kemi samt tysk/fransk (hvis faget bliver udtrukket).

Vælg fag

Til mange videregående uddannelser skal du have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Disse fag kaldes de specifikke adgangskrav. Brug Adgangskortet på Uddannelsesguiden til at finde ud af, hvilke videregående uddannelser, som dine valgte fag giver adgang til.

Den almene studentereksamen (STX)

Efter 9. klasse kan du vælge at gå i det almene gymnasium, hvor du kan tage en STX. På uddannelsen får du en bred viden om en masse forskellige fag.

Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med, selv om der også er mange fag, som er obligatoriske:

De obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog B/A
 • Matematik C
 • Idræt C
 • Samfundsfag C
 • Kunstnerisk fag C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Fysik C
 • Almen studieforberedelse
 • Almen Sprogforståelse
 • Naturvidenskabeligt grundforløb

Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Du kan læse mere om de enkelte uddannelsessteder på nedenstående links:

Støvring Gymnasium

www.sgy.dk

Aalborghus Gymnasium

www.aalborghus.dk

Hasseris Gymnasium og IB

www.hasseris-gym.dk

Aalborg Katedralskole

www.aalkat-gym.dk

Vesthimmerlands Gymnasium og hf

www.vhim-gym.dk

Nørresundby Gymnasium og hf-kursus

www.nghf.dk

Aalborg Studenterkursus

www.aalborgstudenterkursus.dk

International Baccalaureate

www.hasseris-gym.dk

Højere Handelseksamen (HHX)

Efter 9. klasse kan du vælge at gå i handelsgymnasiet, hvor du kan tage en HHX. Du vil få en stærk uddannelse inden for erhvervsrettede og almene fag som for eksempel økonomi, afsætning, sprog og kultur.

Mange af fagene kan du selv vælge, en del fag er dog obligatoriske.

Profilfagene på HHX (obligatoriske)

 • Afsætning B
 • International økonomi B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsret C

Almene fag på HHX - obligatoriske

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • 2. fremmedsprog A/B
 • Samtidshistorie B
 • Matematik C
 • Samfundsfag C

Du kan læse mere om de enkelte uddannelsessteder på nedenstående links:

Tradium

www.tradium.dk

Erhvervsskolerne Aars

www.erhvervsskolerne.dk

Aalborg Handelsgymnasium

Saxogade og Turøgade

www.ah.dk

 

 

 

 

Højere Teknisk Eksamen (HTX)

HTX er en gymnasial uddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med de naturvidenskabelige fag på et højt fagligt niveau. På HTX-uddannelsen ligger vægten på fag som matematik, fysik, kemi og teknikfag.

De obligatoriske fag og niveauer er

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Biologi C
 • Kommunikation/it C
 • Samfundsfag C
 • Teknologihistorie C

Du kan læse mere om de enkelte uddannelsessteder på nedenstående links:

Mariagerfjord Gymnasium

www.mf-gym.dk

Erhvervsskolerne Aars

www.erhvervsskolerne.dk

Aalborg Tekniske Gymnasium

www.aatg.dk

Højere Forberedelseseksamen (HF)

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der retter sig mod unge eller voksne, der ikke kommer direkte fra 9. klasse. Med uddannelsen får du en bred faglig viden.

HF-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper, 2-4 valgfag, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste.

De obligatoriske fag er

 • dansk A
 • engelsk B
 • matematik C
 • idræt C
 • praktisk/musisk fag C (billedkunst, design, dramatik eller musik).

De obligatoriske faggrupper består desuden af

 • en naturvidenskabelig faggruppe, som indeholder biologi C, geografi C og kemi C 
 • en kultur- og samfundsfaglig faggruppe, som indeholder historie B, samfundsfag C og religion C

Du kan læse mere om de enkelte uddannelsessteder på nedenstående links:

Mariagerfjord Gymnasium

www.mf-gym.dk

Vesthimmerlands Gymnasium og hf

www.vhim-gym.dk

Aalborghus Gymnasium

www.aalborghus.dk

Aalborg Katedralskole

www.aalkat-gym.dk

Nørresundby Gymnasium og hf-kursus

www.nghf.dk

VUC & hf Nordjylland

www.vucnordjylland.dk

Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen (EUX)

EUX er en uddannelse, som kombinerer en erhvervsuddannelse som eksempelvis tømrer, elektriker, datatekniker med gymnasiale fag, så du får en generel studiekompetence. Herefter har du mulighed for at kunne tage en videregående uddannelse inden for dit fagområde (eksempelvis bygningskonstruktør, ingeniør eller tekniker).

EUX varer mellem 4 og 5½ år afhængigt af hvilken erhvervsuddannelse, du vælger.

De obligatoriske fag og niveauer er

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Samfundsfag C

De øvrige fag og niveauer afhænger af, hvilken erhvervsuddannelse du vælger. Derudover skal du aflevere en større skriftlig opgave og et større skriftligt eksamensprojekt, som kombinerer dine gymnasiale- og erhvervsskolefag.

Du kan læse mere om de enkelte uddannelsessteder på nedenstående links:

Tech Collge Aalborg

EUX-uddannelserne

Erhvervsskolerne i Aars

EUX-uddannelserne

Menu