Specialvejledning

Specialvejledning - foto: www.colourbox.com
Går du i specialskole, i en centerklasse eller er på en døgninstitution, kan du få vejledning af din UU-vejleder.

Hvis du er ung under 30 år og har specielle behov, får du vejledning af UU Rebild ud fra din livssituation. 

Specielle behov

Det kan være, at du er ung og har:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • tale/sprog- og læsevanskeligheder
 • sociale og miljøbetingede vanskeligheder
 • er udviklings- eller bevægelseshæmmet
 • opmærksomhedsforstyrrelser som eksempelvis ADHD
 • autismespektrumforstyrrelser - herunder Aspergers Syndrom.

UU Rebild kan ud fra din situation hjælpe dig på mange måder, når du skal vælge uddannelse.

UU Rebild tilbyder

 • at hjælpe dig med din uddannelsesplan sammen med din skole
 • at vejlede dine forældre
 • at vejlede dig om dine muligheder efter skolen
 • at hjælpe dig med praktikforløb i virksomheder, introforløb og besøg på ungdomsuddannelsessteder på særlige vilkår 
 • at vejlede dig i forhold til Erhvervsgrunduddannelsen(EGU)
 • at vejlede dig i forhold til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov
 • at følge op på din uddannelsesplan.

Målet er, at du har en uddannelsesplan for din uddannelse, når du er færdig med skolen.

Hvis du går i specialklasse, er der mange forskellige ungdomsuddannelser, du kan gå på alt efter dine kvalifikationer og behov.

Menu