Akut forurening

Akut forurening - foto: Ivan Holm
Ring 112 i tilfælde af akutte forureninger/miljøuheld. Mindre forureninger, der ikke medfører spredning, skal anmeldes til kommunen første hverdag efter uheldet.

Ved mindre forureninger, som ikke medfører fare for spredning af forureningen til grundvand og vandområder, kan du vente med at kontakte kommunen til første hverdag efter uheldet.

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at give besked til kommunen, hvis du konstaterer eller forårsager en forurening. Dette gælder, når du er ejer eller bruger af et areal.

Hvis du konstaterer en forurening i forbindelse med et bygge og anlægsarbejde, skal arbejdet standses straks. Du skal herefter kontakte Rebild Kommune, Center Natur og Miljø på telefon 99 88 99 88.

Menu