Præmiering af idrætspræstationer og pris

Præmieringsfoto13
Rebild Kommune hædrer hvert år lokale idrætsudøvere, der har opnået særlige resultater indenfor deres sport. Ved samme arrangement uddeler Fritidsrådet hvert år en pris på 5.000 kr. til en frivillig på fritids- og idrætsområdet, der har gjort noget særligt.

Præmiering 

Vi præmierer følgende præstationer:
 

  • Deltagelse ved OL, VM og EM under DIF i bedste række
  • 1., 2. og 3. plads ved NM og DM under DIF i bedste række
  • 1. plads ved Landsmesterskaber under DGI i bedste række. 

Kultur- og Fritidsudvalget har desuden mulighed for at tildele hæderen til kandidater i en speciel situation, eller som har ydet en ekstraordinær indsats.

Kandidater eller den forening, som kandidater tilhører, skal have adresse i Rebild Kommune. Kandidater skal enten have bopæl i Rebild Kommune, men må gerne udøve deres sport i en forening udenfor kommunen. Eller alternativt skal kandidater udøve deres sport i en forening eller klub med adresse i Rebild Kommune

Kandidater skal indstilles i løbet af vinteren og præmieringen finder sted ved et arrangement om foråret. Vi annoncerer deadline og arrangementsdato hvert år i en mail til alle foreninger, via rebild.dk og i de lokale ugeaviser.

Du kan indstille en kandidat ved at udfylde indstillingsskemaet og sende det til Center Sundhed, Kultur og Fritid, cskf@rebild.dk.

Fritidsrådets årlige pris

Fritidsrådet kårer i forbindelse med præmieringsarrangementet årets frivillige leder eller ildsjæl fra fritidsområdet. Prisen sætter fokus på det store arbejde, der laves af rigtig mange frivillige i fritidslivet og er på 5.000 kr. Kandidater indstilles ved at indsende en skriftlig beskrivelse af kandidaten til Center Sundhed, Kultur og Fritid, cskf@rebild.dk, hvorefter fritidsrådet vælger blandt kandidaterne. Der bruges ikke skema.
 

Årets Ungleder

I samarbejde med DGI Nordjylland og med støtte fra Spar Nord Fonden uddeler Rebild Kommune prisen ” Årets Ungleder”. Prisen kan tildeles ungledere i alle folkeoplysende foreninger i kommunen. Prisen sætter fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og unges virke som leder eller instruktør i vores mange foreninger. Du kan indstille en kandidat ved at udfylde indstillingsskemaet og sende det til Center Sundhed, Kultur og Fritid, cskf@rebild.dk 

Menu