Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Fritidsrådets udviklingspulje

Udviklingspuljen fordeles af Fritidsrådet, formålet er at støtte nye aktiviteter indenfor fritidsområdet.

Hvem kan søge?

Alle foreninger indenfor idræts- og fritidsområdet, haller og aftenskoler, samt uorganiserede grupperinger, kan søge puljen, der er på 150.000 kr. årligt.

Hvad gives der støtte til?

Der gives støtte til nye aktiviteter, men der kan også gives til videreførelse og udbygningen af særlig gode aktiviteter. Fritidsrådet ser gerne unikke, lidt særlige og anderledes projekter. For at komme i betragtning, skal der være en egenfinansiering i projektet i form af penge eller arbejdsindsats.

Hvordan og hvornår søger I?

For at ansøge om midler fra puljen, skal I udfylde et ansøgningsskema, som skal sendes til Center Sundhed, Kultur og Fritid på e-mail: cskf@rebild.dk

Fritidsrådet behandler ansøgninger 2 gange årligt. De årlige frister for ansøgninger er 1. marts og 1. oktober. Udviklingspuljen annonceres løbende i lokalaviserne, på rebild.dk og via e-mails til foreninger og aftenskoler.

Hvis dit projekt får bevilliget penge, skal Fritidsrådet nævnes som sponsor i informationsmateriale, på hjemmeside, i pressemeddelelser og så videre.

Tilskuddet udbetales, når Center Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget et regnskab for projektet eller anden dokumentation, for eksempel en faktura for afholdt udgift.

For yderligere information kontakt Center Sundhed, Kultur og Fritid på telefon 99 88 84 50 eller e-mail: cskf@rebild.dk

Ansøg Fritidsrådets Start- og udviklingspulje

Ansøgning til Fritidsrådets Start- og udviklingspulje 

 

 

Monsido - statistik

Cookieinformation