Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Fritidsrådets udviklingspulje

Udviklingspuljen fordeles af Fritidsrådet, formålet er at støtte nye aktiviteter indenfor fritidsområdet.

Hvem kan søge?

Alle foreninger indenfor idræts- og fritidsområdet, haller og aftenskoler, samt uorganiserede grupperinger, kan søge puljen, der er på 50.000 kr. årligt.

Hvad gives der støtte til?

Der gives støtte til nye aktiviteter, men der kan også gives til videreførelse og udbygningen af særlig gode aktiviteter. Fritidsrådet ser gerne unikke, lidt særlige og anderledes projekter. For at komme i betragtning, skal der være en egenfinansiering i projektet i form af penge eller arbejdsindsats.

Fritidsrådet prioriterer ansøgninger, der bidrager til opfyldelsen af handleplanens fire fokusområder: 

  1. Naturen som aktivitetsarena 
  2. Moderne og tidssvarende fritidsfaciliteter 
  3. Det sociale sigte 
  4. Geografisk bredde og øget samarbejde på tværs

Find handleplanen her: Fritidsrådet - Handling bag ordene_.pdf (rebild.dk)

Hvordan og hvornår søger I?

For at ansøge om midler fra puljen, skal I udfylde et ansøgningsskema. 

Fritidsrådet behandler ansøgninger 1 gang årligt. Næste ansøgningsfrist er den 1. august 2025. Udviklingspuljen annonceres på rebild.dk og via e-mails til foreninger og aftenskoler.

Hvis dit projekt får bevilliget penge, skal Fritidsrådet nævnes som sponsor i informationsmateriale, på hjemmeside, i pressemeddelelser og så videre.

Senest 2 måneder efter projektets afslutning indsendes afrapportering til e-mail: cskf@rebild.dk

Ansøg Fritidsrådets Start- og udviklingspulje

Ansøgning til Fritidsrådets Start- og udviklingspulje 

For yderligere information kontakt Center Sundhed, Kultur og Fritid på telefon 99 88 84 50 eller på e-mail: cskf@rebild.dk

 

 

Monsido - statistik

Cookieinformation