Rebild Kulturuger

Rebild Kulturuger er et udviklingsforum, der afvikles som et årligt tilbagevendende arrangement i ugerne 37 og 38 med det formål at synliggøre kulturlivet i Rebild ved udvikling af - nye aktiviteter - nye ideer - nye samarbejder samt som en fælles manifestation til at sætte fokus på kulturlivet og markedsføre de mange kulturaktører i kommunen.

Rebild Kulturuger 2017 foregår i uge 37 og 38 i dagene fra den 9. – 24. september.

 

Kulturugernes tema i 2017 er:

 

RØR

”RØR” er et meget åbent tema. Et lille ord med mange fortolkningsmuligheder, som staves éns forfra og bagfra.

 

 

Hvordan bliver jeg en del af Rebild Kulturuger?

  • Du kan søge om et mindre økonomisk tilskud til afvikling af arrangementer, der produceres specielt til Rebild Kulturuger 2017.
  • Du kan tilmelde aktiviteter, som ikke behøver at passe ind i temaet, men blot foregår samtidig med kulturugerne. Disse arrangementer vil komme med i det samlede program, som bringes i bladet ”Kulturen”.

 

Alle arrangementer optages på kulturen.net og oplevrebild.dk og kommer med i det samlede program i bladet ”Kulturen” såfremt de er indtastet på www.kulturen.net senest den 31. juli 2017.

Ansøg om tilskud til arrangement

Fristen for ansøgning er den 20. juni 2017.

For at komme i betragtning skal arrangementet fortolke årets tema.

 

Der gives normalt kun tilskud til eksterne omkostninger ved arrangementets gennemførelse fx honorar til deltagende kunstnere, lokaleleje mv.

Der ydes sædvanligvis ikke tilskud til interne omkostninger fx honorar til arrangør/tilrettelægger, husleje i egne lokaler, administration og markedsføring.

Rebild Kulturuger markedsfører det samlede program på sociale medier og på www.kulturen.net samt i bladet ”Kulturen”, som husstandsomdeles i hel Rebild Kommune samt i den tidligere Arden Kommune.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo juni.

Tilmeld aktivitet uden tilskud

Fristen for tilmelding af arrangementer uden tilskud er 31. juli 2017, og foregår ved at man opretter sit arrangement på www.kulturen.net. Det er en fordel, men ikke en betingelse, hvis aktiviteten kan relateres til kulturugernes tema. Dog skal arrangementet afvikles i løbet af uge 37 eller 38. 

Menu