Unge og uddannelse

Foto: Colourbox. Unge og uddannelse
Er du ung og under 30 år, har du mulighed for at få vejledning om ungdomsuddannelser af en UU-vejleder i Ungeenheden

Ring, før du møder op i Ungeenheden

For at mindske risikoen for smittespredning af Corona-virus, skal du ringe på 9988 9988 for at bestille tid, inden du møder op i Ungeenheden. 

(opdateret 08.01.2021)

Vi tilbyder dig uddannelsesvejledning, hvis du:

 • har brug for at lave eller revidere din uddannelsesplan
 • søger inspiration til uddannelsesmuligheder og uddannelsesvalg
 • har afbrudt grundskolen eller en ungdomsuddannelse
 • ikke trives på din nuværende ungdomsuddannelse
 • er bekymret for at få faglige problemer under din ungdomsuddannelse
 • efter endt skoleforløb ikke kan finde en praktikplads
 • er i arbejde, men ønsker vejledning om ungdomsuddannelse
 • er ledig og er pålagt ungdomsuddannelse. 

Ungeenhedens adresse

Østre Allé 6, indgang G
9530 Støvring
Tlf. nr.: 99 88 88 70
E-mail: KUI@rebild.dk

Personlig henvendelse

Mandag - fredag kl. 9-12

Telefonisk henvendelse
Mandag - onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Vejledning om ungdomsuddannelser

UU-vejlederen er en del af den kommunale ungeindsats i Rebild Kommune og har pligt til at vejlede dig ud fra dine kompetencer og interesser, så de bliver til størst mulig gavn for samfundet. UU-vejlederne arbejder helhedsorienteret i tæt samspil med blandt andet grundskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler, jobcenteret og virksomheder i kommunen.

Du kan derfor forvente en vejledning, der tager udgangspunkt i dig og dine muligheder. Det handler om at få lavet en plan for din vej til uddannelse, da alle unge skal have en uddannelsesplan inden indgang til uddannelse. Er du under 18 år, skal dine forældre underskrive planen.

Leder og administrationen i Ungeenheden

Funktionsleder af Ungeenheden

Eline Kærgaard Brøndberg

Tlf.: 99 88 88 50

E-mail: ekbr@rebild.dk

 

Administrationen

Lissi Larsen

Tlf.: 99 88 88 70

E-mail: ilila@rebild.dk

Din UU-vejleder i grundskolen

UU-vejleder Dorte Heiselberg

Tlf.: 99 88 88 78
E-mail: dohe@rebild.dk
Suldrup Skole
Læringscenter Himmerland

 

UU-vejleder Laila Buus

Tlf. 99 88 88 22
E-mail labu@rebild.dk
Skørping Skole
Gregers Krabbe Friskolen

 

UU-vejleder Ulrik Jensen

Tlf.: 99 88 88 23
E-mail: ulje@rebild.dk
Bavnebakkeskolen
Kløverbakken
Basic Skills

 

UU-vejleder Pernille Engelgreen Sørensen

Tlf.: 99 88 94 61
E-mail: ipeso@rebild.dk
Sortebakkeskolen

 

UU-vejleder Lola Skagen

Tlf.: 99 88 94 78
E-mail: losk@rebild.dk
Karensmindeskolen

 

UU-vejleder Steffen Ravn Mikkelsen

Tlf. 99 88 88 14
E-mail: srmi@rebild.dk
Kilden (Bælum og Terndrup Skole)

 

UU-vejleder på andre skoler i kommunen - henvend dig til UU Rebild på 9988 8870

Din UU-vejleder (unge 15-30 år)

UU-vejleder Laila Buus

Tlf. 99 88 88 22

E-mail labu@rebild.dk

 

UU-vejleder Ulrik Jensen

Tlf.: 99 88 88 23

E-mail: ulje@rebild.dk

 

UU-vejleder Pernille Engelgreen Sørensen

Tlf.: 99 88 94 61

E-mail: ipeso@rebild.dk

 

UU-vejleder Steffen Ravn Mikkelsen

Tlf. 99 88 88 14
 

E-mail: srmi@rebild.dk

 

UU-vejleder Dorte Heiselberg

Tlf.: 99 88 88 78

E-mail: dohe@rebild.dk

 

UU-vejleder Lola Skagen

Tlf.: 99 88 94 78

E-mail: losk@rebild.dk

Kommunal Ungeindsats i Rebild Kommune

Er du mellem 13 – 30 år og ikke har gennemført en uddannelse, ikke er i uddannelse eller ikke har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet, så kan du få vejledning og hjælp.

Det betyder, at du har:

 • Én indgang til kommunen
 • Én sammenhængende uddannelsesplan som beskriver dit mål for fremtidig uddannelse og job
 • Én ungeguide, hvis du af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen.

Ungeguiden hjælper dig på vej til uddannelse eller job. Din ungeguide er som udgangspunkt fra Ungeenheden i Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Fælles principper for samarbejde

1. Alle borgere bliver mødt med respekt og interesse for det, de selv vil og kan

2. Alle borgere møder en kommune, der koordinerer indsatser og aktivt samarbejder på tværs

3. Alle borgere oplever, at kommunen hjælper i mål og holder fast, når det er nødvendigt.

Kontakt Ungeenheden i Rebild Kommune 

Vi hjælper dig med at få lavet en plan for din vej til uddannelse.

Menu