Fritidsrådets udviklingspulje

Taekwondo
Udviklingspuljen fordeles af Fritidsrådet, formålet er at støtte nye aktiviteter indenfor fritidsområdet.

Alle foreninger indenfor idræts- og fritidsområdet, haller og aftenskoler, samt uorganiserede grupperinger, kan søge puljen, der er på 150.000 kr. årligt.

For at ansøge om midler fra puljen, skal du udfylde et ansøgningsskema, som skal sendes til Center Sundhed, Kultur og Fritid på e-mail: cskf@rebild.dk 

Fritidsrådet behandler ansøgninger 2 gange årligt. De årlige frister for ansøgninger er 1. marts og 1. oktober.

Der gives støtte til nye aktiviteter, men der kan også gives til videreførelse og udbygningen af særlig gode aktiviteter. Fritidsrådet ser gerne unikke, lidt særlige og anderledes projekter.

For at komme i betragtning, skal der være en egenfinansiering i projektet i form af penge eller arbejdsindsats. 

Hvis dit projekt får bevilliget penge, skal Fritidsrådet nævnes som sponsor i informationsmateriale, på hjemmeside, i pressemeddelelser og så videre.

Tilskuddet udbetales, når Center Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget et regnskab for projektet eller anden dokumentation, for eksempel en faktura for afholdt udgift.

Udviklingspuljen annonceres løbende i lokalaviserne, på rebild.dk og via e-mails til foreninger og aftenskoler.

For yderligere information, kontakt Center Sundhed, Kultur og Fritid, cskf@rebild.dk, telefon 99 88 84 50. 

 

Menu