Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Frivilligpriserne for det sociale område

Formålet med Frivilligpriserne er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Rebild Kommune.

De sociale frivilligpriser 

Rebild Kommunes Frivilligråd uddeler hvert år to frivilligpriser til foreninger, grupper eller enkelte frivillige indenfor det sociale foreningsliv. Formålet med de to priser er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Rebild Kommune. Samtidig skal prisen synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde og fremme det frivillige sociale engagement. Priserne uddeleles af borgmesteren til Frivilligrådets årsmøde hvert år i marts måned. Den sociale frivilligpris blev indstiftet i forbindelse med det europæiske frivillig-år i 2011. I 2022 indstiftede Frivilligrådet Initiativprisen for at understøtte foreningsudviklingen i kommunen.

Den sociale frivilligpris tildeles en frivillig ildsjæl, en forening eller en gruppe, der yder en ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale arbejde, og som driver en solid forankret indsats til gavn for mange borgere. Prisen består af en gavekurv eller blomster, et diplom og kunst fra en lokal kunstner. 

Initiativprisen tildeles en frivillig ildsjæl, forening eller gruppe, der udmærker sig ved et nytænkende og ekstraordinært initiativ, som har en særlig social betydning for initiativets målgruppe, og som kan tjene som forbillede og inspiration for andre frivillige foreninger og grupper. Ved udpegningen af den årlige vinder af Initiativprisen vil Frivilligrådet ligeledes tage i betragtning, om vinderen arbejder med FN’s Verdensmål ved fx at styrke den sociale lighed, understøtte bæredygtige lokalsamfund og/eller styrke den mentale sundhed. Prisen består af et diplom og 3000 kr., som prismodtageren skal bruge til foreningens fremtidige arbejde. Vinderen af Initiativprisen bliver altid inviteret til årsmødet året efter for at fortælle, hvordan foreningens arbejde har udviklet sig det forgangne år.

Hvem kan indstilles til de to priser?

Det er kun frivillige sociale foreninger, grupper og enkeltpersoner, der kan indstilles til de to priser. For at være en frivillig social forening, skal man udføre frivilligt socialt arbejde – jævnfør Frivilligrådets definition, der blev vedtaget i 2016:

Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale-, sundheds- og humanitære område. Målgruppen er både børn, unge, voksne og ældre.

Frivilligt socialt arbejde defineres som lokalt forankrede handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget nærvær, tryghed eller omsorg. Aktiviteterne sigter typisk på at hjælpe, støtte, rådgive, danne netværk og generelt forbedre livsvilkårene for sårbare og syge mennesker samt deres pårørende.

Frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have fokus på borgere, der har nogle særlige udfordringer. Det kan f.eks. være i forhold til deres økonomiske vilkår, handicap, sygdom, sorg, ensomhed, misbrug eller lignende.

Proceduren

Alle borgere, foreninger og sammenslutninger i Rebild Kommune kan indstille kandidater til Frivilligprisen. 
Prismodtageren vælges af Frivilligrådet ud fra de indkomne forslag.
Kandidaternes navne offentliggøres til årsmødet. Kandidaterne og indstillerne inviteres med til Frivilligrådets årsmøde i marts måned.

Vil du indstille en forening, gruppe eller frivillig til frivilligpriserne?

Vi opfordrer alle borgere, foreninger eller grupper til at indstille kandidater til de to priser. Fristen ligger hvert år omkring den 1. marts. Den præcise dato vil fremgå af opslag på Facebook og i de lokale medier.

Vil du indstille en kandidat, skal du sende en begrundelse for din indstilling sammen med den/de indstilledes kontaktoplysninger. Skriv også hvilken pris, der indstilles til.

Indstillingen sendes pr. mail til: akjh@rebild.dk

Prismodtagere

Monsido - statistik

Cookieinformation