Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Frivilligprisen for det sociale område

Formålet med Frivilligprisen er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Rebild Kommune.

Kommunens frivilligråd uddeler Frivilligprisen til en person, forening eller gruppe, der har ydet en ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale område. 

Prisen består af blomster, et diplom og kunst fra en lokal kunstner.

Hvem skal have frivilligprisen?

Vi opfordrer alle borgere, foreninger eller grupper til at indstille kandidater til prisen.

Send dit/jeres forslag med begrundelse pr. mail til (emne: Frivilligprisen) eller pr. post til os.

Mail
akjh@rebild.dk

Adresse
Sundhedscenteret
Mastruplundvej 2L
9530 Støvring
(mærket: Frivilligprisen).

Fristen for indsendelse af forslag ligger som regel i slutningen af februar. I år ligger den undtagelsesvist i august.

Borgmesteren vil overrække prisen på frivilligrådets årsmøde i marts. I år er årsmødet rykket til den 24. september på grund af COVID19

Kriterier for tildeling af Frivilligprisen

Frivilligprisen kan tildeles:
- en ildsjæl
- en forening eller lign. der har skabt en nytænkende indsats
- en person eller forening, som yder en ekstraordinær indsats inden for det frivillige
sociale arbejde
- en forening eller lign. der driver en solid forankret indsats til gavn for mange borgere

Hvad er frivilligt socialt arbejde? 

Frivilligrådet har i 2016 vedtaget denne definition:

Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale-, sundheds- og humanitære område. Målgruppen er både børn, unge, voksne og ældre.

Frivilligt socialt arbejde defineres som lokalt forankrede handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget nærvær, tryghed eller omsorg. Aktiviteterne sigter typisk på at hjælpe, støtte, rådgive, danne netværk og generelt forbedre livsvilkårene for sårbare og syge mennesker samt deres pårørende.

Frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have fokus på borgere, der har nogle særlige udfordringer. Det kan eksempelvis være i forhold til deres økonomiske vilkår, handicap, sygdom, sorg, ensomhed, misbrug eller lignende.

Proceduren

Alle borgere, foreninger og sammenslutninger i Rebild Kommune kan indstille kandidater til Frivilligprisen. 
Forslag til kandidater indhentes via annoncering i lokalpressen. Prismodtageren vælges af Frivilligrådet ud fra de indkomne forslag.
Kandidaternes navne offentliggøres. Kandidater og forslagsstillere inviteres med til årsmødet for det frivillige sociale arbejde i marts.

Formålet

Frivilligprisen blev indstiftet i forbindelse med det europæiske frivilligår 2011.

Formålet med Frivilligprisen er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Rebild Kommune. Samtidig skal prisen synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde og fremme det frivillige sociale engagement.

Prisen uddeles af Frivilligrådet hvert år i forbindelse med årsmødet for det frivillige sociale arbejde, som finder sted i marts.
Prisen består af et diplom og kunst, lavet af en lokal kunstner.

Prismodtagere

Monsido - statistik

Cookieinformation