Frivilligprisen for det sociale område

Pokal - foto:www.colourbox.com
Formålet med Frivilligprisen er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Rebild Kommune.

Kommunens frivilligråd uddeler Frivilligprisen til en person, forening eller gruppe, der har ydet en ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale område. 

Prisen består af blomster, et diplom og kunst fra en lokal kunstner.

Hvem skal have frivilligprisen?

Vi opfordrer alle borgere, foreninger eller grupper til at indstille kandidater til prisen.

Send dit/jeres forslag med begrundelse pr. mail til cskf@rebild.dk (mærket: Frivilligprisen) eller pr. post til Sundhedscenteret, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring (mærket: Frivilligprisen).

Fristen for indsendelse af forslag ligger som regel i slutningen af februar. Du kan læse mere om Frivilligprisen 2020 her.

Borgmesteren vil overrække prisen på frivilligrådets årsmøde i marts. 

Kriterier for tildeling af Frivilligprisen

Frivilligprisen kan tildeles:
- en ildsjæl
- en forening eller lign. der har skabt en nytænkende indsats
- en person eller forening, som yder en ekstraordinær indsats inden for det frivillige
sociale arbejde
- en forening eller lign. der driver en solid forankret indsats til gavn for mange borgere

Hvad er frivilligt socialt arbejde? 

Frivilligrådet har i 2016 vedtaget denne definition:

Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale-, sundheds- og humanitære område. Målgruppen er både børn, unge, voksne og ældre.

Frivilligt socialt arbejde defineres som lokalt forankrede handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget nærvær, tryghed eller omsorg. Aktiviteterne sigter typisk på at hjælpe, støtte, rådgive, danne netværk og generelt forbedre livsvilkårene for sårbare og syge mennesker samt deres pårørende.

Frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have fokus på borgere, der har nogle særlige udfordringer. Det kan eksempelvis være i forhold til deres økonomiske vilkår, handicap, sygdom, sorg, ensomhed, misbrug eller lignende.

Proceduren

Alle borgere, foreninger og sammenslutninger i Rebild Kommune kan indstille kandidater til Frivilligprisen. 
Forslag til kandidater indhentes via annoncering i lokalpressen. Prismodtageren vælges af Frivilligrådet ud fra de indkomne forslag.
Kandidaternes navne offentliggøres. Kandidater og forslagsstillere inviteres med til årsmødet for det frivillige sociale arbejde i marts.

Formålet

Frivilligprisen blev indstiftet i forbindelse med det europæiske frivilligår 2011.

Formålet med Frivilligprisen er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Rebild Kommune. Samtidig skal prisen synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde og fremme det frivillige sociale engagement.

Prisen uddeles af Frivilligrådet hvert år i forbindelse med årsmødet for det frivillige sociale arbejde, som finder sted i marts.
Prisen består af et diplom og kunst, lavet af en lokal kunstner.

Prismodtagere

2011: Lilly Hesseldahl Sørensen, Støvring, bl.a. fra Integrationsgruppen i Støvring

2012: Bent Højgaard, Skørping, fra Naturvandrerne i Rebild Kommune

2013: Mona Høegh Sørensen, Nørholm Slot, fra Røde Kors’ tryghedsopkald

2014: Erling Junker Holst, Skørping, fra bl.a. Seniorbiografen og Seniorcaféen

2015: Sonja Larsen, Kgs. Tisted, motion på ældrecentrene i Rørbæk og Nørager og for kræftramte i Nørager

2016: Nina Krogh, Øster Hornum, for sin mangeårige indsats for ældre i lokalområdet, bl.a. gennem besøgstjenesten Ældre hjælper Ældre.

2017: Ester og Finn Hejlskov Sørensen, Støvring, for deres inspirerende og utrættelige virke som frivillige bl.a. ved Mastruplund Ældrecenter og i Onsdagsklubben. 

2018: Herluf S. Thomsen, Støvring, for sin årelange indsats på ældreområdet som bl.a. kørestolsskubber og for sit arbejde for demensramte og deres pårørende.

2019: Karen Margrete Adamsen fra Kirketerp for sin alsidige frivillige indsats i lokalområdet, såvel for børn, ældre, sports- og foreningslivet.

Menu